► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày xuất bản: 28/06/2021 11:22:00 SA

 Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đỗ Minh Huấn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị thành phố. Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và đông đủ thành viên trong BCH Hội, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường.

 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và Hội Nông dân tỉnh tặng hóa chúc mừng tân Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua quyết định điều động cán bộ. Đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội, bầu bổ sung Ban thường vụ Hội Nông dân khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Nông dân. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Thiêm, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố đã được điều động và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố đã tiếp tục tập trung đổi mới, nội dung phương thức hoạt động. Vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn được phát huy, các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển sâu, rộng; vai trò vị trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được khẳng định.  Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội Nông dân thành phố đã kết nạp mới được 578 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Hội là 5.777 hội viên. Nhiệm vụ vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững được chú trọng. Trong đó, với phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”  hàng năm đã có 3.400 lượt hộ hội viên đăng ký phấn đấu hộ SXKD giỏi, qua bình xét đã có 1.850 lượt hộ Hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng lên. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động  giúp đỡ 45,650 triệu đồng tiền mặt và 1 nghìn ngày công lao động và hàng trăm cây, con giống, giúp đỡ 38 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố đang quản lý 45 tổ TK&VV, cho 1. 274 hộ vay với số dư nợ 42,971 t đồng. Quản lý nguồn qũy, quỹ Hội Nông dân là 1,4 tỷ đồng, cho 65 hộ vay đầu tư 13 mô hình dự án phát triển kinh tế. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố đã vận động thành lập mới 146 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã. Hội viên nông dân thành phố đã hiến 5.000 m2 đất, đóng góp trên 12 nghìn ngày công lao động, đóng góp gần 8 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa 31,8 km đường giao thông nông thôn, 98 cầu cống, 153 km kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng nông thôn khác. Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tới Hội Nông dân thành phố phấn đấu kết nạp từ 200 hội viên mới trở lên, đến năm 2023 tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90%. Hàng năm có từ 70% số hộ nông dân đăng ký hộ SXKDG, trong đó có 60% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp theo tiêu chí của Trung ương Hội. Phấn đấu 60% tổ chức cơ sở hội xây dựng được mô hình kinh tế tập thể, chi hội, tổ hội nghề nghiệp liên kết trong sản xuất kinh doanh, có trên 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, 100% cơ sở Hội có mô hình, phần việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo chủ đề hàng năm của thành phố.

 

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được thông qua báo cáo tổng kết 5 năm Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tổng kết Đề án số 04 của BTV Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2015-2020.

 Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2021.

 

Lê Hương - Trung tâm TT-VH thành phố