► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội Nông dân thành phố Yên Bái: Ra quân tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp

Ngày xuất bản: 28/08/2023 8:32:00 SA

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tiêu chí về về môi trường, thu gom rác thải đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn các xã, phường thành phố Yên Bái, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động điểm cán bộ, hội viên nông dân thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường tại xã Giới Phiên. Ngay sau chỉ đạo điểm tại xã Giới Phiên, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo đồng loạt ra quân tổng vệ sinh tại các xã, phường còn lại.

 

Các lực lượng ra quân vệ sinh môi trường tại xã Giới Phiên

Thông qua công tác tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân  trong việc giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; Qua đó góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường sống cho nông dân và nhân dân trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường góp phần tăng cường kỷ cương đô thị thành phố và khẳng định thêm vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống bền vững.

 

Các lực lượng ra quânchặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nông dân  thành phố thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ở khu dân cư”. Việc tuyên truyền thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đảm bảo tới từng hội viên, nông dân. Sau tuyên truyền,  hội viên  hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định về Luật bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi của nông dân  trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Việc lao động, dọn dẹp, vệ sinh phải được duy trì thường xuyên tại các tuyến đường nông dân  tự quản, tại các chi Hội Nông dân. Đồng thời lồng ghép hiệu quả việc giữ gìn vệ sinh môi trường với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hoá ”.

 

Lực lượng dân quân tham gia lao động vệ sinh môi trường

Thực hiện tốt các tiêu chí sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, sạch đường phố. Trong đó chú trọng tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, các tiêu chí  thông qua các buổi sinh hoạt Hội định kỳ, các ngày lễ kỷ niệm của Hội, của đất nước. Cán bộ, hội vien nông dân thành phố còn tổ chức vận động người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư chấp hành nghiêm việc giữ gìn vệ sinh môi trường; thường xuyên quét dọn, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tích cực tham gia các hoạt động  bảo vệ  môi trường tại khu dân cư, duy trì ngày chủ nhật xanh quét dọn đường làng, ngõ xóm, khu phố, không vứt rác thải bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

 

Sử dụng máy cắt cỏ tham gia lao động vệ sinh môi trường

Thực hiện tuyên truyền, Khuyến khích hội viên nông dân  trồng rau xanh, trồng hoa tại gia đình tạo khuôn viên sống xanh, sạch, đẹp, thực hiện trồng hoa và gắn biển các tuyến đường nông dân tự quản. Phát huy vai trò các tổ tự quản về vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động, đôn đốc, nhắc nhở hội viên nông dân tại các Chi hội nêu cao trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, mỗi hội viên  là 1 điển hình trong thực hiện,  giữ gìn, bảo vệ môi trường tại địa phương.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái