► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội Luật gia thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày xuất bản: 28/01/2021 11:39:00 SA

 Chiều ngày 26/01/2021, Hội Luật gia thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Với 8 chi hội trực thuộc và 155 hội viên sinh hoạt, trong năm 2020, Hội Luật gia thành phố Yên Bái đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Nổi bật là chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, không ngừng phấn đấu theo tiêu chuẩn đạo đức của Hội Luật gia Việt Nam “ Giỏi, trung thành, tận tụy, vì nước, vì dân”. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên, trong đó đã cử cán bộ, hội viên tham gia 2 lớp tập huấn nghiệp vụ và chính sách pháp luật; tổ chức  3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 500 người tham gia.Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân thông  qua các hình thức như thực hiện tuyên truyền lồng ghép với các nội dung khác được trên 200 buổi với 10 nghìn lượt người tham dự; phối hợp tổ chức được 9 cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa với trên 300 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, trên cơ sở hoạt động của từng cơ quan, đơn vị thành viên đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn theo đặc thù.Thực hiện tốt công tác Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho công dân, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách. Các hội viên cũng tích cực, chủ động tham gia công tác hòa  giải ở cơ sở. Kết quả trong năm đã tiến hành hòa giải thành 72 vụ việc, đạt 98,6% số vụ. Tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia 7 cuộc  giám sát thi hành pháp luật tại 22 cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

 

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Luật gia thành phố trong năm qua vẫn còn một số tồn tại như BCH và các Hội viên đều kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động Hội, dẫn đến phong trào và kết quả hoạt động chưa đều. Một số cán bộ Hội chưa có kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động hội nên kết quả chưa cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả cùng như những mặt còn tồn tại. Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nhiệm vụ chính như: thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức hội từ thành phố đến cơ sở. Tham gia xây dựng và  giám sát việc thực hiện pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hội viên; mở rộng các hình thức tuyên truyền. Tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật...

 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2020

Nhân dịp này, đã có 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 được nhận giấy khen của Hội luật gia tỉnh. Hội Luật gia thành phố cũng khen thưởng cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2020.

 

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)