► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Yên Bái chỉ đạo đại hội điểm thành công

Ngày xuất bản: 29/01/2021 3:37:00 CH

  Trong hai ngày 27 và 28/01/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái chỉ đạo thành công tổ chức điểm Đại hội đại biểu phụ nữ phường Hợp Minh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Quang cảnh Đại hội đại biểu phụ nữ phường Hợp Minh, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hợp Minh đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các phong trào và hoạt động Hội, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.  Theo đó, Hội đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên về các tiêu chí và đã có 6.932 lượt hội viên đăng kí tham gia học tập, tăng 20,6% so với nhiệm kỳ trước; 95% hội viên đạt tiêu chuẩn hàng năm. Qua bình xét số gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa đạt 90%; số hội viên thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” ngày càng tăng. Trên địa bàn có 651 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Trong nhiệm kỳ, Hội Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hợp Minh đã kết nạp mới được 77 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị trấn lên 715 hội viên, tỷ lệ thu hút đạt 82%. Hội chú trọng quan tâm hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ phụ nữ nghèo; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tích cực tiếp thu khoa học kỹ thuật mới cách làm hay, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng xuất, sản lượng trên một đơn vị canh tác. Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay với dư nợ trên 2,6 tỷ đồng. Hiện toàn phường có 224 mô hình làm kinh tế của hội viên phụ nữ trong đó có 45 mô hình thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm.

 

Các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và phường Hợp Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ phường khóa XXII

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hợp Minh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau Đại hội điểm Đại hội đại biểu phụ nữ phường Hợp Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Yên Bái đã họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội để tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt đại hội phụ nữ cấp cơ sở diễn ra trong thời gian tới.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)