► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Ngày xuất bản: 07/01/2021 1:39:00 CH

 Nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Trong đó, có các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Qua triển khai đã khơi dậy khát vọng thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo tại các xã xây dựng NTM.

 

Bà Vũ Thị Nhuần, Thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh được hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia cầm

Gia đình bà Vũ Thị Nhuần, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, là hộ nghèo của xã. Chồng bà sức khỏe yếu, không có khả năng lao động. Bản thân bà không có việc làm, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào việc chăn nuôi. Vì vậy cuộc sống gia đình rất khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nhuần, xã Tân Thịnh đã xét và đề nghị thành phố Yên Bái hỗ trợ gia đình bà Nhuần về tiền mua con giống mua 30 con gà từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ chính sách phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.Từ nguồn hỗ trợ ban đầu bà Nhuần đã tích cực chăm sóc, phòng bệnh đàn gà ngày phát triển, lấy vốn quay vòng, phát triển và nhân rộng đàn gà, nhờ vậy cuộc sống gia đình bà Nhuần đã vơi bớt khó khăn hơn. Bà Vũ Thị Nhuần, Thôn Trấn Thanh xã Tân Thịnh phấn khởi bày tỏ: Được sự quan tâm của thôn, của xã, thành phố tôi đã cố gắng chăm sóc đàn gà thật tốt, để lấy đó làm động lực phát triển kinh tế gia đình ngày tốt hơn. Đến nay cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều rồi, tôi xin cảm ơn chính quyền xã và thành phố Yên Bái.

Cùng với gia đình bà Nhuần, tính từ năm 2018 đến nay, xã Tân Thịnh đã có 35 hộ được nhận sự hỗ trợ từ chính sách phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trong đó, có 20 dự án gà, 9 dự án bò sinh sản, 6 dự án lợn thịt và lợn nái. Các chính sách triển khai hỗ trợ theo chương trình đã được xã phổ biến kịp thời đến các thôn nhân dân, các thôn bình xét hộ đủ điều kiện để  đề nghị xã xem xét hỗ trợ đúng đối tượng. Ông Trung Hải Sâm, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thịnh cho hay: Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình, góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đảm bảo sinh kế nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Xã Tân Thịnh đã thường xuyên phối hợp với cán bộ chuyên môn thành phố, phổ biến kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho các hộ. Theo dõi, giám sát để có những hỗ trợ kịp thời cho các hộ, không để nguồn giống hỗ trợ bị chết do dịch bệnh hoặc vì một nguyên nhân khác. Nhờ vậy, các dự án đều duy trì tốt, đem lại hiệu quả thiết thực.                               

Để triển hai thực hiện tốt công tác an sinh hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống cho người dân trong xã theo tiêu chí xã NTM. Trong quá trình triển khai thực hiện xã Văn Phú đã chỉ đạo các hội, đoàn thể như Hội nông dân, hội phụ nữ và các đoàn thể chính trị tại các cơ sở thôn tư vấn, trao phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chương trình chính sách, tín dụng ưu đãi để có vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của MTTQ và các đoàn thể; các nguồn lực hỗ trợ  đầu tư đúng lúc, đúng chỗ đã tạo động lực cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Văn Phú năm 2020 giảm còn 1,8%. Ông Nguyễn Quang Trung, thôn Tiên Phú phấn khởi bày tỏ:  Năm 2018, gia đình tôi được nhận hỗ trợ 1 con trâu sinh sản, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, với tổng số tiền hỗ trợ trên 10 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đến nay, sau hơn 2 năm  nhờ tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng, từ con trâu hỗ trợ đã sản sinh ra thêm 1 con bê con, tạo động lực cho gia đình tôi tập trung phát triển kinh tế vơi bớt khó khăn hơn, tôi rất phấn khởi, cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

 

Ông Nguyễn Quang Trung, thôn Tiên Phú, xã Văn Phú được hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc

 Triển khai phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trong đó đặc biệt tập trung ở các xã xây dựng NTM. Trong 2 năm 2018 và 2019 thành phố đã triển khai hỗ trợ 18 dự án tại các xã Giới Phiên Tân Thịnh, Văn Phú, Minh Bảo với kinh phí hỗ trợ 244 triệu đồng. Riêng trong năm 2020, đến nay thành phố đã triển khai hỗ trợ và giải ngân 6 dự án, với kinh phí hỗ trợ trên163 triệu đồng.  Các dự án được triển khai hỗ trợ theo chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, đa số những hộ được trao tặng phương tiện sinh kế đều sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt qua triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã NTM giảm đáng kể. Đến nay, thành phố đã có 6 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM, 3 xã đạt xã NTM nâng cao và trong năm 2020 đang tiếp tục đề nghị công nhận 3 xã Minh Bảo, Âu Lâu, Tuy Lộc đạt NTM kiểu mẫu.

Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chính sách phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tới người dân. Đồng thời chỉ đạo tập trung hướng dẫn người nghèo, cận nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ sinh kế, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm khơi dậy khát vọng thoát nghèo của người dân.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)