► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị Thẩm định xét công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Ngày xuất bản: 28/12/2020 4:36:00 CH

 Sáng 28/12/2020, Đoàn Công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị làm trưởng đoàn dự thẩm định, xét công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Dự Hội nghị còn có các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố Yên Bái.

 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2016, xã Minh Bảo được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đến tháng 8/2020, xã Minh Bảo được UBND tỉnh Yên Bái công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Theo 4 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đối với nhóm tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo, đến nay, xã Minh Bảo đã có vùng sản xuất chè với diện tích 16,8ha với 29 hộ trồng tham gia chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; vùng chăn nuôi ong với quy mô trên 750 đàn với 25 hộ tham gia chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; vùng trồng đào cảnh tại thôn Trực Bình với quy mô 16 nghìn cây với 80 hộ tham gia đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, hiện tại xã có 4 HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012, liên kết làm ăn có hiệu quả. Từ việc lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, việc chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, đến nay thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 54,06 triệu đồng/người/năm. Tổng số hộ nghèo chỉ còn 11 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Toàn xã có 643/643 hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi theo đúng quy định và đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh môi trường.

 

Lãnh đạo đoàn thẩm định của tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ đã thực hiện xử lý rác thải, nước thải cơ bản đảm bảo; các cơ sở có phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất đã đầu tư xây dựng bể phốt, bể tự hoại, hệ thống xử lý trước khi xả ra ngoài môi trường. Đối với nhóm tiêu chí về Giáo dục - Y tế - Văn hóa của xã đã đạt yêu cầu của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại xã được giữ vững, ổn định. Các vụ việc liên quan đến đơn thư, khiếu nại, của nhân dân được giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp kéo dài. Xã đã tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong xã tiếp cận tìm hiểu khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh đề nghị xã Minh Bảo tiếp tục giữ vững các tiêu chí về môi trường; nghiên cứu triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn; tiếp tục giữ vững ổn định trật tự an ninh xã hội trên địa bàn; quan tâm, giúp đỡ các hộ có đối tượng bảo trợ sớm thoát nghèo…

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc  - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của nhân dân xã Minh Bảo trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã Minh Bảo và UBND thành phố Yên Bái tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Hội đồng thẩm định hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu; quan tâm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân; đổi mới mô hình hợp tác sản xuất theo hướng hiệu quả; quan tâm đến công tác xóa nghèo bằng cách tạo ra sinh kế cho người dân; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan trên địa bàn xã; lấy xã Minh Bảo là nơi làm điểm của thành phố Yên Bái trong phân loại rác thải tại nguồn. Về tiêu chí an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã Minh Bảo chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn.

 

Đồng chí trưởng công an xã Minh Bảo phát biểu bổ sung làm rõ kết quả thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự

Với sự thống nhất cao, 100% thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)