► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn kiểm tra số 1của tỉnh: Kiểm tra công tác CCHC; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư lưu trữ tại thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 15/10/2022 9:21:00 SA

 Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo CCHC Nhà nước tỉnh Yên Bái, chiều ngày 14/10/2022, Đoàn kiểm tra số 1 của tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Hưng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư lưu trữ tại thành phố Yên Bái. Tiếp đoàn về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố. Trước đó, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tại phường Hợp Minh, xã Âu Lâu, phường Minh Tân; phòng Tài chính - kế hoạch; Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi kiểm tra

Ngay từ đầu năm 2022, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả về CCHC; ban hành kế hoạch kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022. Triển khai đánh giá chỉ số CCHC hàng năm áp dụng với UBND các xã, phường. Thành phố đã ban hành 49 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực CCHC, đến cuối tháng 9/2022 đã hoàn thành 37 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đúng tiến độ. Hiện nay thành phố có 14 nội dung đăng ký mô hình sáng kiến của các phòng, ban, đơn vị, xã, phường đang triển khai thực hiện. Công tác CCHC được chú trọng ở cả 6 nội dung, gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Võ, Ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố phát biểu ý kiến

Trong đó cải cách TTHC được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường ổn định. 100% hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy trình, quy định. Đã tiếp nhận 24.599 hồ sơ, đã giải quyết 24.503 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 84,63%; mức độ 4 đạt 85,22%. 64% công dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và xã, phường được tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Lãnh đạo Công an thành phố phát biểu ý kiến

Đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2022 diễn ra theo đúng quy định của Nhà nước. Về công tác văn thư lưu trữ, thành phố đã quan tâm, đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ văn thư, lưu trữ cho các phòng ban, đơn vị; quan tâm tới công tác số hóa văn thư lưu trữ.

 

Lãnh đạo Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố phát biểu ý kiến

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC, tín ngưỡng, tôn giáo và văn thư, lưu trữ ở thành phố thời gian qua.  Thành phố có nhiều sáng tạo trong thực hiện công tác CCHC như thành lập Tổ hỗ trợ người dân giải quyết các TTHC về đất đai.  Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số tồn tại trong công tác CCHC ở thành phố như: Việc niêm yết TTHC; hệ thống sổ sách, bảng biểu lưu trữ hồ sơ ở một số xã, phường còn thiếu; tỷ lệ hồ sơ giải quyết một cửa, một cửa liên thông, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua hệ thống dịch vụ bưu chính công ích thấp; việc thực hiện chính quyền điện tử, chữ ký số; một số công chức chưa thực hiện tốt lập hồ sơ công việc, một số văn bản lỗi về thể thức, trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định 30…

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng đoàn kiểm tra kết luận chương trình kiểm tra

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đoàn kiểm tra đề nghị UBND thành phố cần quan tâm đến công tác CCHC; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư lưu trữ; quyết liệt triển khai chỉ đạo công tác CCHC theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục số hóa hồ sơ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, thực hiện mục tiêu vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)