► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn công tác quân khu II kiểm tra công tác GDQP- AN tại thành phố

Ngày xuất bản: 13/10/2021 6:11:00 SA

 Đoàn Kiểm tra của Hội đồng GDQP-AN quân khu II do Đại tá Lê Văn Trung -Phó Tham mưu trưởng, Ủy viên Hội đồng GDQP-AN Quân khu II, trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác GDQP- AN của thành phố và xã Giới Phiên. Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN thành phố; các đồng chí thành viên Hội đồng GDQP-AN thành phố và xã Giới Phiên.

 

Quang cảnh chương trình kiểm tra

Trong năm 2020 và 9 tháng năm 2021, công tác GDQP- AN đã được Hội đồng GDQP- AN thành phố các cấp trong thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các văn bản của Bộ, ngành TW về GDQP- AN. Trong đó, thành phố đã cử 100% cán bộ đối tượng 2 và 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN do Quân khu và Bộ CHQS tỉnh, công an tỉnh tổ chức. Hội đồng GDQP-AN thành phố đã tổ chức tổ chức 9 lớp Bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho 658 đối tượng 4, đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác Giáo dục QP- AN cho học sinh, sinh viên và toàn dân đuộc quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Trung tâm BDCT thành phố đã lồng ghép nộp dung kiến thức QP- AN vào chương trình, bồi dưỡng cho đối tượng 20 lớp với 1.172 người. Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể, MTTQ và các cơ quan truyền thông, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nhất là những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ QSQP và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thông qua các hoạt động được tổ chức ở cơ sở. Thông qua tuyên truyền GDQP-AN đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ QP-AN…

 

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu ý kiến

Tiếp đó, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra nhận thức kiến thức quốc phòng, an ninh đối với thành viên Hội đồng GDQP- AN của thành phố và của xã Giới Phiên bằng phương pháp trắc nghiệm và đều đạt loại giỏi; kiểm tra hệ thống, văn bản kế hoạch công tác GDQP-AN của Hội đồng thành phố; Kiểm tra nội dung huấn luyện Trung đội Dân quân cơ động của xã Giới Phiên về phần nhận thức đạt loại giỏi và phần thực hành đạt loại khá.

Kết luận các nội dung kiểm tra, đồng chí Đại tá Lê Văn Trung - Phó Tham mưu trưởng, Ủy viên Hội đồng GDQP- AN Quân khu II đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Hội đồng GDQP-AN thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Hội đồng GDQP- AN thành phố đã chủ động trong công tác GDQP- AN cho các đối tượng; có nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tuyên truyền tốt; tận dụng các lợi thế của địa phương để tuyên truyền trực quan sinh động. Để nâng cao chất lượng GDQP-AN, đồng chí yêu cầu Hội đồng GDQP-AN thành phố tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và công tác GDQP-AN tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh. Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền GDQP-AN cho các đối tượng, với những nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phương pháp linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Đoàn kiểm tra cũng mong muốn thành phố cần quan tâm, tham mưu với tỉnh xây dựng các trụ sở cho quân sự và có thể tích hợp với công an để bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống.

 

Kiểm tra các văn bản có liên quan

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Hội đồng GDQP-AN thành phố, đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN thành phđã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Thời gian tới, Hội đồng GDQP-AN thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo hội đồng GDQP-AN các cấp bổ sung, hoàn thiện hơn nữa kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, đạt kết quả cao. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền GDQP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước mắt là tuyên truyền tốt Luật NVQS để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022.

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)