► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn Công tác thành phố kiểm tra công tác CCHC, dân vận chính quyền và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại xã Tuy Lộc

Ngày xuất bản: 11/11/2022 10:20:00 SA

Nằm trong chương trình, Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC, công tác dân vận chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 của thành phố, Đoàn công tác của thành phố do đồng chí Phùng Tiến Thanh, ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại xã Tuy Lộc.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại xã Tuy Lộc

Qua báo cáo cho thấy, thời gian qua công tác CCHC trên địa bàn xã Tuy Lộc đã đạt được những kết quả tích cực;  xã duy trì tổ chức đối thoại một tháng một lần với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Bộ phận phục vụ hành chính công xã đã triển khai và áp dụng có hiệu quả các sáng kiến CCHC. Rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Giải quyết TTHC lưu động cho các đối tượng người già khó khăn, yếu thế; Giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân ngoài giờ hành chính; sáng kiến hướng dẫn các TTHC về lĩnh vực đất đai qua nhóm zalo, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

 

Lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Việc thực hiện chế độ báo cáo, UBND xã xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ đã hoàn thành 20/23 nhiệm vụ so với kế hoạch, trong đó 3 nhiệm vụ là thường xuyên duy trì thực hiện. Văn hóa công vụ được chú trọng Lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 theo sự hướng dẫn của UBND thành phố và phòng Tư pháp. Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết theo quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, của các cơ quan được giao chủ trì ngày càng được nâng lên, đảm, bảo các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản; các thủ tục hành chính với tổng số 115 thủ tục được niêm yết và thường xuyên cập nhật kịp thời, công khai tại Bộ phận phục vụ hành chính công của xã. Trong công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; cài đặt chữ ký số, con dấu điện tử và đưa vào triển khai thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận chính quyền. Thực hiện hiệu quả, nghiêm túc công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo đúng Quy chế.

 

Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố nêu ý kiến về công tác tiếp công dân của xã Tuy Lộc

Tại buổi làm việc, qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại các bộ phận, đoàn công tác đã đánh giá Công tác CCHC, công tác dân vận chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 của xã Tuy Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như nội dung rà soát các nhiệm vụ đã được quan tâm nhưng chưa khoa học. Việc sắp xếp CBCC đã có phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí, việc làm nhưng còn một vị trí cán bộ chưa phù hợp cần tiếp tục đào tạo cho phù hợp. Trong công tác tiếp dân đã bố trí phòng họp nhưng chưa niêm yết công khai thủ tục hành chính tiếp dân theo quy định, lịch tiếp công dân niêm yết tại phòng tiếp công dân với tại Bộ phận PVHCC còn chưa khớp về ngày. Xã đứng cuối bảng danh sách xếp hạng chỉ số CCHC của các xã, phường trên cổng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tỷ lệ dùng chữ ký số còn thấp...Qua đó, xã Tuy Lộc tiếp tục hoàn thiện các nội dung, lĩnh vực chưa đảm bảo theo yêu cầu nhằm thực hiện tốt công tác CCHC, công tác dân vận chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa.

 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)