► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn Công tác số 3 của Thành ủy, tiếp tục làm việc tại phường Yên Thịnh

Ngày xuất bản: 04/07/2021 8:31:00 SA

 Tiếp tục chương trình làm việc với các Đảng ủy các xã, phường. Chiều ngày 03/7/2021, Đoàn Công tác số 3 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm tại phường Yên Thịnh. Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Trần Phượng, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Minh Huấn, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; Lê Ngọc Sâm, Uỷ viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thành phố.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm với tinh thần chủ động, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền phường trong công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu đều cơ bản đạt tiến độ đề ra. Diện tích trồng rừng mới đạt 8,3 ha bằng 139%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 46,8 triệu đồng bằng 58,5%KH; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 147 tấn. Giá trị sản xuất Công nghiệp đạt trên 50 tỷ đồng; Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đạt 524 tỷ đồng, bằng gần 44%. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm phường đã xử lý vi phạm đô thị, an toàn giao thông 199 trường hợp với số tiền trên 30 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện tốt, 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 124 lao động, bằng 59%KH, lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 70%KH. Đã triển khai hỗ trợ cho 6 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với nguồn kinh phí xã hội hóa trên 14 triệu đồng. Công tác quân sự, quốc phòng được đảm bảo. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị hoạt động hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy phường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, gắn với triển khai học tập Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2021. Đến nay, Đảng ủy phường đã lập danh sách cử 5 quần chúng ưu tú bồi dưỡng, kết nạp đảng, phấn đấu trong năm kết nạp 6 đảng viên đạt 100%. Về việc triển khai công trình, phần việc năm 2021, phường Yên thịnh đăng kỹ thực hiện 6 công trình phần việc, đến nay đã có 4/6 công trình đã hoàn thành, 2 công trình dự kiến hoàn thành vào trung tuần tháng 7 và đầu tháng 9/2021. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, phường Yên Thịnh đã đề ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm, với quyết tâm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu đề ra trong năm. Qua nghe báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của phường Yên Thịnh, các thành viên trong đoàn công tác đã phát biểu đề nghị Đảng ủy, chính quyền phường Yên Thịnh cần bổ sung thêm kết quả, nhiệm vụ chưa được đề cập trong báo cáo. Đồng thời đề xuất một số giải pháp phường Yên Thịnh tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 

Đồng chí Trần Phượng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại chương trình làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các đồng chí trong Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị của phường. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, phường Yên Thịnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để tổ chức triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu đã đề ra trong năm. Tập trung triển khai các Đề án, chương trình hành động của tỉnh ủy, Thành ủy và sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, phần việc đã đăng ký, triển khai tốt ngày thứ 7 cùng dân; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong phát triển kinh tế, tăng cường các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu khó và chưa đạt. Đặc biệt là chỉ tiêu về thu ngân sách, cần tiếp tục rà soát nguồn thu, chống thất thu thuế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch và tài môi trường. Tăng cường đẩy mạnh CCHC, kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật thực thi thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm đến hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội để có hỗ trợ kịp thời. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Quan tâm đến công tác tín ngưỡng tôn giáo, an ninh quốc phòng, nhằm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu trong năm 2021.

                                               

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)