► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn Công tác số 3 của Thành ủy làm việc tại phường Nguyễn Phúc

Ngày xuất bản: 02/07/2021 1:29:00 CH

 Sáng ngày 02/7/2021, Đoàn Công tác số 3 của Thành ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng bộ phường Nguyễn Phúc về công tác lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Cùng đi trong đoàn còn có đồng chí Trần Phượng, Ủy viên BTV Thành ủy, PChủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo một số phòng, ban đơn vị chuyên môn thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy - Quyền Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát chương trình hành động số 25 của Thành ủy, Đảng ủy phường Nguyễn Phúc đã tập trung lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, trong số 28 chỉ tiêu đề ra trong năm, đến nay đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt KH đề ra, 7 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 90%. Nổi bật là chỉ tiêu về tuyên truyền thành lập doanh nghiệp và tổ hợp tác đạt 120%, phường đã trồng đạt chỉ tiêu cây xanh đô thị theo kế hoạch đề ra, trong công tác giảm nghèo có 4/4 hộ có đơn xin tự nguyện thoát nghèo, kịp thời hỗ trợ 300 nghìn đồng/ khẩu/tháng cho 2 hộ nghèo. Công tác y tế tiếp tục được quan tâm triển khai theo kế hoạch, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của các cấp, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh; quản lý tốt các trường hợp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà.Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 100%. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, với 24 chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ phường đã lãnh chỉ đạo hoàn thành 7 chỉ tiêu, 15 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 50% đến 90%. Đến nay Đảng bộ đã kết nạp mới được 6 đảng viên, xây dựng chỉ bộ kiểu mẫu, Đảng ủy phường đã vận động triển khai cho 1 chi bộ đăng ký chi bộ kiểu mẫu cấp thành phố và 1 chi bộ đăng ký cấp phường. Xây dựng 9 mô hình dân vận khéo, trong đó có 2 mô hình xây dựng Đảng, 3 mô hình phát triển kinh tế, 4 mô hình lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong 6 tháng đầu năm thông qua công tác dân vận khéo đã vận động xã hội hóa trên 200 triệu đồng thực hiện công trình tiểu công viên kết hợp khu vui chơi giải trí, xây dựng tuyến đường chiếu sáng, làm nhà mới cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Trong triển khai thực hiện các công trình phần việc năm 2021, đến nay đã hoàn thành 5/ 8 công trình phần việc. MTTQ và các đoàn thể  chính trị phường tiếp tục được chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra, như chỉ tiêu về Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, TM- DV đạt thấp, thu Ngân sách đạt dưới 50%, việc nhập dữ liệu và hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử còn chậm.. Trên cơ sở kết quả đạt được phường đã dánh giá rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp chỉ đạo nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021. Tại buổi làm việc lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố đã tham gia phát biểu ý kiến đề nghị làm rõ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt được thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách, quản lý. Đồng thời đề nghị phường tiếp thu và có các giải pháp đưa vào nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đã được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ đề nghị phường cần thực hiện tốt trong tháng cuối năm 2021. Trong đó, tập trung phán đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Kế hoạch hành động số 25 của Thành ủy, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tập trung, trách nhiệm hơn nữa đánh gia chỉ rõ nguyên nhân để có giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đối với công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Phân công rõ nhiệm vụ hơn nữa đối với từng cán bộ phụ trách từng chỉ tiêu. Xem xét rà soát lại nội quy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Thường trực Đảng ủy. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đối với nhiệm vụ chính trị địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận, đặc biệt là phát huy hơn nữa vai trò tự quản trong các tổ dân phố. Phát động hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là triển khai các Nghị quyết của Đảng các cấp, nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất và tinh thần phấn khởi trong cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt các công trình phần việc đã đăng ký, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, gắn với xây dựng chi bộ kiểu mẫu, tiếp tục tạo nguồn đảng viên

 Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội Đảng ủy, chính quyền phường tiếp tục phân tích đánh giá và đưa ra các giải pháp để thực hiện đối với các chỉ tiêu khó hoàn thành. Đặc biệt là chỉ tiêu thu Ngân sách trong năm. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Trong đó, phát huy tốt vai trò tự quản từ các tổ dân phố, trong công tác quản lý trật tự đô thị. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống COVID-19, phát huy hiệu quả nhóm Zalo, tổ COVID cộng đồng. Quan tâm đến hộ nghèo, hộ gia đình người có công. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa để hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, khó có khả năng thoát nghèo. Tăng cường rà soát thực hiện tốt các Đề án của thành phố về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Phường Nguyễn Phúc thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, trong đó duy trì chế độ trực ban đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tổ chức tốt việc tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, giải quyết triệt để các kiến nghị còn tồn đọng, tránh khiếu kiện vượt cấp. Các ý kiến, đề xuất của phường đoàn công tác sẽ tiếp thu có các giải pháp chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời, hợp lý.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)