► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn Công tác của Tỉnh ủy làm việc với Đảng bộ thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 14/05/2022 9:42:00 SA

Chiều ngày 13/5/2022, Đoàn Công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Yên Bái kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong BTV Thành ủy.

 

Quang cảnh Buổi làm việc

Thực hiện 11 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Yên Bái đã cụ thể hóa thành 7 chương trình và 4 kế hoạch hành động với nhiều cách làm mới, bài bản, sáng tạo và trách nhiệm. Trong đó công tác chỉ đạo học tập, quán triệt các nghị quyết được triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Thành ủy đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 23 về xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030 và nghị quyết số 51 về chuyển đổi số tỉnh YB, giai đoạn 2021-2025. Đây là Nghị quyết xuyên suốt và tổng hợp của các NQ chuyên đề mà thành phố đang triển khai thực hiện và là địa phương duy nhất trong tỉnh có nghị quyết chuyên đề riêng của Tỉnh ủy. Theo đó, đến hết năm 2021, thực hiện nghị quyết số 23 của Tỉnh ủy, Thành phố đã có 1/6 chỉ tiêu hoàn thành, 5 chỉ tiêu đạt gần 70% kế hoạch. Đến nay, thành phố đã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II. Trong đó đã tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số. Ngoài ra, thành phố đã thực hiện tốt được các mục tiêu đề ra như phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống của nhân dân; Phát triển thương mại - dịch vụ thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, bền vững; Phát triển văn hóa - xã hội hài hòa, toàn diện, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân... Giữ vững quốc phòng, an ninh gắn phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Đối với Nghị quyết số 51 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở 15 chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, Thành ủy đã xây dựng 14 chỉ tiêu. Đến hết năm 2021 có 3 chỉ tiêu hoàn thành, 5 chỉ tiêu đạt trên 50%, 2 chỉ tiêu hoàn thành trên 40% và 5 chỉ tiêu chưa có kết quả. Thành phố đã sớm tạo lập được hạ tầng khung cho mục tiêu chuyển đổi số thành phố, tiên phong đi đầu xây dựng và đưa vào hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC); triển khai phòng họp không giấy, sử dụng máy tính bảng đối với tất cả các kỳ họp, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; triển khai mô hình điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường Đồng Tâm, phường Minh Tân, phường Nguyễn Thái Học bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực....

Cùng với đó một số nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển công nghiệp thành phố đều hoàn thành đạt và vượt mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết. Qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của thành ph năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; tạo chuyển biến mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, đưa ra các giải pháp để thực hiện nghị quyết hiệu quả. Cùng với đó đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh một số nội dung để thành phố thực hiện hiệu quả các mục tiêu của nghị quyết đã đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của Đảng bộ thành phố Yên Bái đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy trong thời gian qua. Để việc thực hiện nghị quyết được hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các Nghị quyết; phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch hành động của thành phố theo từng năm, xác định lộ trình thực hiện cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo khoa học, rõ ràng, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm.

Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả triển khai các nghị quyết; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trọng tâm là chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống các loại tội phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, xong trong tháng 5/2022.

 

 Vũ Hà - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái