► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Diễn tập khu vực phòng thủ phường Nam Cường năm 2021

Ngày xuất bản: 29/07/2021 8:44:00 SA

 Ngày 28/7/2021, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đã chỉ đạo phường Nam Cường tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021, đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố, khung diễn tập phường Nam Cường; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã phường trên địa bàn thành phố.

 

Diễn tập khu vực phòng thủ phường Nam Cường năm 2021

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Nam Cường năm 2021 có đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương”. Cuộc diễn tập gồm 2 phần, phần diễn tập vận hành cơ chế và phần diễn tập thực binh. Trong đó, đối với phần cơ chế do có sự chủ động làm tốt công tác chuẩn bị thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức hợp đồng chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các thành phần tham gia diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch.  Khung diễn tập phường Nam Cường đã nắm được phương pháp, đánh giá được tình hình, xử trí tình huống báo cáo đề xuất các biện pháp, giải quyết nâng cao trách nhiệm tập trung cho việc luyện tập, diễn tập, chấp hành nghiêm quy chế đảm bảo thời gian thực hành.

 

Các đại biểu dự lễ khai mạc

 Khung diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Nam Cường đã tổ chức quán triệt tốt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, vận dụng linh hoạt, sát với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Diễn tập phần Cơ chế

Về phần diễn tập thực binh, trong quá trình diễn tập thực binh bắn chiến đấu của Trung đội dân quân cơ động đã thể hiện được sự chỉ huy, chỉ đạo thống nhất nhịp nhàng trong tác chiến, trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của LLVT phường; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Các đại biểu chuẩn bị dự tham quan tại thao trường

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong vận hành cơ chế, vận dụng tốt quan điểm quốc phòng, an ninh của Đảng; đề xuất những chủ trương, giải pháp đúng đắn tạo sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước về QPAN, phát huy được sức mạnh của các ban ngành đoàn thể, quần chúng, các tổ chức xã hội; bổ sung và hoàn thiện các phương án, kế hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, tạo ý thức tự lực, tự cường phát huy vai trò làm tham mưu của mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong phường, trong đó Ban CHQS, Công an phường là nòng cốt.  

 

Trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 của phường Nam Cường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm được BCĐ diễn tập thành phố đánh giá đạt loại giỏi.

 

Trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

                                                 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT-VH thành phố)