► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Để niềm tin của Nhân dân với Đảng ngày càng vững chắc

Ngày xuất bản: 07/02/2022 5:14:00 CH

 Đất trời đã vào Xuân! Trên khắp các nẻo đường của thành phố Yên Bái, nơi nào cũng rực rỡ cờ, hoa. Hòa cùng với đó là niềm tin yêu, phấn khởi của các tầng lớp Nhân dân giữ vững lòng tin chính trị với Đảng bộ, chính quyền thành phố. Đây là mục tiêu phấn đấu cũng là cơ sở để Đảng bộ thành phố Yên Bái cụ thể hóa bằng nhiều cách làm hiệu quả trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường niềm tin trong Nhân dân.

 

Người dân được tiếp đón và hướng dẫn tận tình khi đến thực hiện làm thẻ CCCD

Lấy nhân dân làm động lực đổi mới, năm 2021 vừa qua, Đảng bộ thành phố luôn cụ thể hóa những chủ trương lớn của Đảng bằng các Nghị quyết, Chương trình hành động và Kế hoạch có giá trị thực tiễn, hiệu quả với sự phát triển của thành phố. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Điển hình Đảng bộ đã ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị ở sở, giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2021; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 20/4/2021 của Tỉnh uỷ, về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp uỷ cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó, để xây dựng niềm tin cho nhân dân vào Đảng, vào hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào chỉnh sửa lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ theo hướng sát dân, gần dân. Ban hành, tổ chức thực hiện quy định về đánh giá, chấm điểm và xếp loại hằng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của thành phố và các xã, phường; hướng dẫn đánh giá, phân xếp loại năm 2021 đảm bảo đúng quy định, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ban hành Kế hoạch hành động số 25 để tổ chức triển khai thực hiện với phương châm “Rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện”. Đồng thời đổi mới cách thức giao nhiệm vụ cho tập thể, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện cơ chế giám sát tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác, ràng buộc trách nhiệm, quyền hạn cụ thể. Rà soát, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị; phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề ra kế hoạch, lộ trình, giải pháp khắc phục.

 

Đại diện lãnh đạo phường Nam Cường tặng quà cho đảng viên cao tuổi của phường nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tiến hành đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh, kiểm tra, giám sát của chính quyền. Cũng qua kiểm tra, giám sát nhằm khuyến khích những cách làm mới, hiệu quả giúp các cấp ủy kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng và trúng trong thời gian tiếp theo. Trong năm, Thành ủy, các cấp ủy cơ sở đã xác định rõ và tổ chức thực hiện tốt nội dung đột phá, 06 nhiệm vụ trọng tâm và xác định 11 nhiệm vụ cần làm ngay để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đến nay đã hoàn thành 11/11 nhiệm việc theo đúng kế hoạch, tiến độ, lộ trình. Các cấp ủy Đảng cơ sở đã đề ra 351 nhiệm vụ và đều đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đạt tỷ lệ 95,7%. Mừng Xuân mới Nhâm Dần năm nay, Đảng ta tròn 92 tuổi. Thành phố Yên Bái vào xuân trong bước chuyển mình sau 20 năm đổi mới kể từ ngày được công nhận thành phố đô thị loại III, hiện đang tập trung nguồn lực đầu tư quyết tâm xây dựng thành phố đô thị loại II “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Với quyết tâm đổi mới cùng các giải pháp đột phá, quyết liệt, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thành phố nhiều năm qua luôn được dư luận nhân dân và đảng viên đánh giá cao. Ngay khi kết thúc năm 2021, Đảng bộ thành phố đã khen thưởng cho 11 Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt Kế hoạch hành động số 25 cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021. Tin tưởng rằng, những yêu cầu nhiệm vụ mà thành phố đã đề ra trong năm 2022 sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm hiệu quả góp phần ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái