► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Để Chỉ thị 40 đạt hiệu quả

Ngày xuất bản: 12/01/2022 6:12:00 SA

 Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong năm 2021, thành phố đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tăng cường triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Được Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tín chấp nguồn vốn vay, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã đầu tư đúng mục đích và có hiệu quả

Là một trong những tổ chức hội đứng ra tín chấp nhiều nhất nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách giúp cho các hội viên đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã góp phần giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Hiện dư nợ ủy thác của Hội phụ nữ thành phố đạt gần 65 tỷ đồng, quản lý tại 72 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 1.841 hội viên được vay. Để góp phần giảm tối đa tỷ lệ nợ quá hạn, trong năm qua, Hội đã phối hợp kiểm tra 7 lượt đối với Hội cấp xã, phường; kiểm tra tại 9 tổ tiết kiệm và vay vốn với 35 hộ vay. Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền địa phương đều nhận thức tốt về việc tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối là Ngân hàng chính sách xã hội. Đồng thời, ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội đạt hiệu quả.

Để thực hiện Chỉ thị 40 đạt hiệu quả, thành phố đã tăng cường chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với các xã, phường, các hội đoàn thể tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hội nghị để phổ biến, quán triệt tinh thần đến các chi bộ Đảng, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn nắm bắt, thực hiện. Quan tâm và dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các trường hợp chính sách khác trên địa bàn. Thực hiện Chỉ thị 40, tổng nguồn vốn cho vay đến cuối năm 2021 đạt trên 141,6 tỷ đồng, tăng 15,6 tỷ so với đầu năm 2021. Đối với công tác kiểm tra giám sát, các tổ chức thành viên đã tăng cường phối hợp kiểm tra, giám được 9 lượt tại xã, phường; 56 lượt tại các tổ tiết kiệm và vay vốn và 280 hộ trực tiếp được vay vốn. Nhất là tại các địa phương thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.

 

Được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, một số cơ sở sản xuất nghề cơ khí trên địa bàn đã chủ động mở rộng quy mô, tạo việc làm cho nhiều lao động

Đến nay, sau thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 40, người dân trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm trên 27,6 tỷ đồng; vay từ nguồn nước sạch và môi trường gần 11 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo gần 1,4 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 830 triệu đồng và cho cho vay người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động là 827 triệu đồng. Cùng với kết hợp với những chính sách ưu đãi của thành phố, hiện số hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 370 hộ, chiếm 1,18%; số hộ cận nghèo còn 222 hộ, chiếm 0,71%, giảm nhiều so với thời điểm trước đó. Ngoài ra, thành phố cũng đã quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội trong các hoạt động tập huấn, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách được áp dụng với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi. Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố và nâng cao, nợ quá hạn và nợ khoanh luôn được kiểm soát ở mức thấp. Hiện ở thành phố là mức 128 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,14%, giảm 22 triệu đồng so với đần năm 2021. Bên cạnh đó, thành phố luôn tăng cường chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tham gia tư vấn phát triển sản xuất; hướng dẫn các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, kinh doanh; triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng và lợi thế tại mỗi địa phương. Từ đó, phát huy vai trò cầu nối, đưa tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các trường hợp chính sách khác, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái