► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bầu cử

Ngày xuất bản: 26/04/2021 9:44:00 CH

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng. Chính vì vậy ngoài việc thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đúng tiến độ, thì công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử cũng được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến xã, phường quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp.

 

Lắp đặt loa tuyên truyền trên địa bàn phường Nam Cường phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBBC phường Nam Cường đã triển khai công tác bầu cử theo đúng tiến độ. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, UBMTTTQ phường đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường. Hiện nay UBMTTQ phường đang tích cực phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Qua rà soát toàn phường có gần 3 nghìn cử tri, 6 tổ bầu cử và 5 khu vực bỏ phiếu. Bà Đoàn Thị Oanh, Chủ tịch UBMTTQ phường Nam Cường cho biết: Để cuộc bầu cử trên địa bàn phường thành công, phường Nam Cường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn các nội dung về  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan. Hoạt động tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, cuộc họp của tổ dân phố, qua đội ngũ tuyên truyền miệng. Để người dân hiểu quyền và nghĩa vụ của mình tích cực tham gia bầu cử vào ngày 23/5 tới đây.

Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện được các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương từ thành phố đến cơ sở triển khai tích cực. Tất cả các đơn vị từ thành phố đến cơ sở xã, phường đã tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, các chỉ thị, nghị quyết, thông tri của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử..., đặc biệt là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, về các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp...

 

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Đồng Tâm

Tổ tuyên truyền - phục vụ bầu cử, các phòng, ban, đơn vị có liên quan đã chủ động đưa nhiệm vụ tuyên truyền - phục vụ bầu cử lồng ghép triển khai trong kế hoạch chuyên môn của đơn vị mình phụ trách; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử và tập trung tuyên truyền trong hệ thống tổ chức đến cơ sở với hình thức đa dạng, phong phú. Tổ tuyên truyền đã tổ chức biên soạn, thiết kế các tin bài về bầu cử cô đọng, gắn gọn, dễ hiểu; hình thức tuyên truyền đa dạng; phối hợp tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử thành phố. Mở chuyên mục: “Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” trên sóng phát thanh; xây dựng khung chương trình để triển khai mở thêm chuyên mục “Thành phố Yên Bái hướng tới ngày hội non sông” trên sóng phát thanh của thành phố. Đăng tải 51 tin, 12 bài tuyên truyền ngoài chuyên mục về bầu cử,…Tích cực biên tập, đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền về Cuộc bầu cử trên fanpage Hoa Hướng Dương và chỉ đạo hệ thống tổ chức đảng, đoàn thể chia sẻ trên fanpage và tài khoản mạng xã hội của đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên. Đổi mới biên tập bằng đồ họa, ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về cuộc bầu cử, nhất là các trình tự, nguyên tắc, thủ tục tiến hành công tác bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền là triển khai các phong trào thi đua hướng tới chào mừng cuộc bầu cử. Đặc biệt MTTQ thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn MTTQ và đoàn thể các xã, phường tổ chức thông tin, tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử; phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng, hiệu quả cao lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.

Có thể khẳng định với nhiều hình thức tuyên truyền, nội dung đa dạng, phong phú, công tác tuyên truyền đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới. Qua đó, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động, tích cực tham gia cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT-VH thành phố)