► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng ủy Quân sự thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày xuất bản: 26/03/2021 8:00:00 SA

 Chiều ngày 25/3/2021, Đảng ủy Quân sự thành phố Yên Bái đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có đại diện Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Ban tuyên giáo thành ủy; Cán bộ, đảng viên Ban CHQS thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

Sau 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự thành phố đã quán triệt, triển khai đến 100% cấp uỷ, chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT thành phố với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức học tập các chuyên đề, gắn với học tập chính trị; sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông báo thời sự; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; hội thi Bí thư chi bộ; tổ chức xem phim tài liệu, xem video clip… Trong 5 năm, đã tổ chức 15 lớpvới 435 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập 06 chuyên đề và 23 nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chương trình giáo dục chính trị hàng năm. Sau học tập, 100% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, kiểm tra và kết quả đạt khá, giỏi trở lên. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy Quân sự thành phố đã ban hành 04 chương trình, 02 kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo chi bộ xây dựng 12 chương trình, 06 kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm theo quy định. Tham mưu với Thành ủy ban hành 10 quyết định, kèm theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy xã, phường về thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong và ngoài quân đội, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, phát huy được nhân tố tích cực trong các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp trong LLVT thành phố và địa phương. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; ngăn ngừa không để sảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT thành phố và hiệu quả các mặt công tác được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua các đợt sơ kết hàng năm,Cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã biểu dương, khen thưởng 43 lượt tập thể, 174 lượt cá nhân tiểu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Các đảng viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được khen thưởng

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự thành phố đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi những cách làm hay, giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Theo đó, trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự thành phố sẽ tiếp tục quán triệt cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị các cấp và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng ủy quân sự thành phố đã khen thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 Của Bộ Chính trị giai đoạn 2016- 2020.

 

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)