► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ xã Minh Bảo ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Bảo tập I (1945-2020)”

Ngày xuất bản: 15/01/2022 4:08:00 CH

 Sáng ngày 15/01/2022, Đảng bộ xã Minh Bảo đã tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Bảo tập I (1945-2020)”. Dự Lễ ra mắt có đồng chí Hà Thị Sinh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; thành viên trong Đoàn Công tác 278 của Thành ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy xã; trưởng các ban, ngành đoàn thể, các bí thư chi bộ, trên địa bàn.

 

Quang cảnh Lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Minh Bảo (1945-2020)

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 37-HD/TU, ngày 20/9/2018 của Thành ủy Yên Bái về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Bảo khóa XXII và khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025) quyết định tổ chức biên soạn, tái bản có bổ sung, chỉnh sửa cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Bảo (1945-2020). Việc tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục bổ sung những sự kiện của cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1945-2007 và viết tiếp những kết quả và thành tựu của Đảng bộ xã Minh Bảo giai đoạn 2008-2020 một cách khách quan, trung thực, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã trong công cuộc xây dựng địa phương.

 

Đồng chí Hà Thị Sinh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu ý kiến tại buổi Lễ

Với tinh thần tôn trọng lịch sử, cuốn sách cơ bản giữ nguyên nội dung cuốn sách giai đoạn 1945-2007, chỉ điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp lại một số nội dung cho phù hợp với tiến trình lịch sử, đảm bảo tính khoa học, chính xác những vấn đề liên quan đến thời điểm hiện tại, như: biên soạn mới lời nói đầu cho phù hợp với mục đích yêu cầu của việc tái bản; điều chỉnh bố cục của cuốn dự thảo và đảo một số khổ của dự thảo cho hợp với tiến trình lịch sử; sưu tầm và bổ sung một số ảnh giai đoạn từ 2007 đến nay…

Sau nhiều tháng triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo và Ban biên soạn đã tổ chức xin ý kiến tham gia, đánh giá của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, bổ sung vào dự thảo cuốn lịch sử Đảng bộ xã. Tổ chức Hội thảo xin ý kiến bổ sung vào cuốn Dự thảo tái bản Lịch sử Đảng bộ xã gồm lãnh đạo xã, cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chính trong BCH Đảng bộ xã; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ. 02 lần tổ chức xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Cuốn sách chính thức được Thành ủy Yên Bái - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái thẩm định và cấp giấy phép xuất bản. Đến nay cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Bảo (1945-2020)” tập I chính thức được in ấn, ban hành.

 

Tặng sách cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Bảo (1945-2020)” tập I chính thức được ra mắt không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, bồi dưỡng tinh thần cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân địa phương mà còn là nguồn tư liệu quý về một giai đoạn lịch sử hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân xã Minh Bảo, để thế hệ hôm nay phát huy truyền thống cha anh trong xây dựng quê hương Minh Bảo xứng đáng là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội trong những năm tới.

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)