► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ thành phố Yên Bái triển khai lộ trình thực hiện nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”

Ngày xuất bản: 27/05/2022 9:00:00 SA

  

   Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 19/4/2022 triển khai thực hiện thí điểm đối với 03 đơn vị được Tỉnh ủy lựa chọn làm điểm (Đảng bộ phường Đồng Tâm, Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Chi bộ Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố). Đến nay, qua triển khai thực hiện, cơ bản các đơn vị làm điểm đã nắm rõ cách tải ứng dụng APP, đăng nhậpkhai thác sử dụng các chức năng của nền tảng số "Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái" trong sinh hoạt Chi bộ và học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó một số đơn vị như Đảng bộ phường Minh Tân, Đảng bộ xã Âu Lâu và nhiều chi bộ trong khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đã chủ động triển khai sớm, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa, khí thế trong cán bộ, đảng viên, khẳng định hiệu quả rõ rệt của nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố.

Đnền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” được triển khai trong toàn Đảng bộ thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra; Thành ủy đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương, quyết liệt trong triển khai thực hiện với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm từng bước chắc chắn để tạo sức lan tỏa sâu rộng, theo đó, các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố và là tiêu chí đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy hằng năm.

2. Về lộ trình triển khai thực hiện

- Đối với 03 đơn vị được Tỉnh ủy lựa chọn làm điểm tiếp tục duy trì triển khai thực hiện sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc đối với tất cả các chi bộ.

- Đối với các chi, đảng bộ khối cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp: Về cơ bản phải hoàn thành việc triển khai thực hiện sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong tháng 6/2022. Chi bộ Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố chuẩn bị, tổ chức 01 buổi sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, để mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc thành ủy tham dự.

- Đối với đảng bộ các xã, phường

Đảng ủy phường Đồng Tâm chỉ đạo Chi bộ tổ dân phố số 4 chuẩn bị, tổ chức 01 buổi sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong tháng 6/2022 để mời các Đảng ủy xã, phường tham dự.

Đảng ủy các xã phường khác, tiến hành lựa chọn 01 chi bộ thôn (tổ dân phố) để làm điểm 01 buổi sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”. Đối với các chi bộ thôn có từ 60% đảng viên trở lên và chi bộ tổ dân phố có từ 80% đảng viên trở lên sử dụng điện thoại thông minh phải hoàn thành việc triển khai thực hiện sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong tháng 6/2022 (ngay sau buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ tổ dân phố số 4, thuộc Đảng bộ phường Đồng Tâm). Các chi bộ thôn, tổ dân phố còn lại chủ động triển khai cho phù hợp, trên tinh thần kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” với sinh hoạt chi bộ trực tiếp như hiện nay.

3. Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong triển khai tổ chức thực hiện; khuyến khích các chi, đảng bộ đưa ra những giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Theo đó:

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố phối hợp rà soát, tạo lập tài khoản cho đảng viên, xong trước ngày 31/5/2022. Tham mưu tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các Tổ chuyển đổi số cộng đồng các xã, phường và các đối tượng liên quan cài đặt ứng dụng và sử dụng nền tảng số. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của thành phố triển khai thực hiện ứng dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trước ngày 31/5/2022, xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho các thành viên tham gia...

- Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu, đề nghị Sở Thông tin truyền thông hướng dẫn phân quyền quản trị để đưa việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng của thành phố lên ứng dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” để đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt.

- Đoàn thanh niên thành phố khẩn trương tham mưu thành lập Tổ công tác chuyên trách về chuyển đổi số trước ngày 31/5/2022.

- Đảng ủy các xã, phường Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện và khẩn trương rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, lắp đặt hệ thống Wifi tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố phục vụ cho sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đảm bảo phù hợp, hiệu quả, xong trước ngày 31/5/2022.

 

Hoa Hướng Dương