► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ phường Yên Thịnh tổng kết công tác Đảng bộ, chính quyền năm 2021, tái bản cuốn sách lịch sử Đảng bộ phường 1981-2020

Ngày xuất bản: 15/01/2022 12:28:00 CH

 Sáng ngày 14/01/2020, Đảng bộ phường Yên Thịnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ, chính quyền năm 2021, tái bản cuốn sách lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1981-2020. Tới dự có đồng chí Phạm Thế Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, Thường trực Đảng ủy phường Yên Thịnh đã tổ chức 17 hội nghị Ban thường vụ; 15 hội nghị Ban chấp hành xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, các vấn đề xã hội trên địa bàn phường. Tổ chức quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chuyên đề năm 2021 về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của Tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị”. Đảng ủy phường đã tập trung thảo luận xây dựng và ban hành 63 báo cáo, 67 công văn, hướng dẫn, 46 quyết định, 15 chương trình, 52 kế hoạch, 15 nghị quyết, 27 thông báo, 52 kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Xây dựng các công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay đã hoàn thành 6 công trình phần việc với tổng kinh phí thực hiện 1 tỷ 883 triệu đồng, trong đó từ nguồn xã hội hóa 658 triệu đồng. Hoàn thành xuất bản tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ phường Yên Thịnh, tập I, giai đoạn 1981-2020.

 

Trao cuốn sách lịch sử Đảng bộ phường, giai đoạn 1981-2020 cho các ông bà Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường

Theo đó, nhằm ghi lại truyền thống quý báu của Đảng bộ và nhân dân phường Yên Thịnh, năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã xuất bản ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Yên Thịnh, giai đoạn 1981-2010”. Ngay sau khi được phát hành, ấn phẩm trên đã được đông đảo các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường đón nhận một cách trân trọng và phấn khởi. Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/TU, ngày 20/9/2018 của Thành ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Đảng bộ phường Yên Thịnh đã tổ chức xuất bản tái bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Yên Thịnh, giai đoạn 1981-2020”. Nội dung tái bản được hiệu chỉnh giai đoạn 1981-2010 và bổ sung giai đoạn lịch sử tiếp theo từ năm 2011 đến năm 2020.

 

Các tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen

Cuốn sách được xuất bản lần này là sự kết tinh trên cơ sở kế thừa cuốn sách xuất bản trước đây đã được nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo phường dày công sưu tầm, nghiên cứu biên soạn. Đồng thời bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu, hiệu chỉnh, tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong lần xuất bản trước phản ánh đầy đủ, phong phú, sinh động và sâu sắc hơn để lịch sử trở thành một dòng chảy liên tục.

 

Các Chi bộ ký cam kết thực hiện phát động phong trào thi đua của Đảng bộ phường

Nhân dịp này, Đảng bộ phường Yên Thịnh đã khen thưởng 22 tập thể và 25 cá nhân với các nội dung: thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2021; tích cực trong việc hoàn thành xuất bản tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của phường năm 2021 và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)