► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học chỉ đạo điểm tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về nội dung thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị

Ngày xuất bản: 17/12/2020 1:57:00 CH

 Chiều ngày 16/12/2020, Đảng bộ phường Nguyễn Thái học đã chỉ đạo chi bộ tổ dân phố số 9, tổ chức hội nghị chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về nội dung đánh giá thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, để rút kinh nghiệm nhân rộng trong các chi bộ trực thuộc. Tới dự có đồng chí Hà Thị Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái.

 

Hội nghị chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về nội dung xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về nội dung chuyên đề thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học, chi bộ tổ dân phố số 9 đã chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn tổ dân phố, xây dựng quy ước tổ dân phố theo quy định của cộng đồng, gắn với các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong giao tiếp, là nền tảng trong xây dựng con người chân, thiện, mỹ. Xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, các thành viên trong gia đình và tổ dân phố luôn yêu thương đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.

 

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. Qua đó, đã vận động nhân dân trong tổ đóng góp được trên 300 triệu đồng bê tông hóa đường giao thông nông thôn và đường điện thắp sáng trong tổ. Duy trì thực hiện tốt 2 mô hình tổ tự quản “Giữ gìn an ninh trật tự” và “Bảo vệ môi trường”. Cùng với đó, chi bộ tổ dân phố số 9 còn triển khai thực hiện tớt mô hình “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ dân phố về xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại địa phương, góp phần xây dựng phường Nguyễn Thái Học ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Khen thưởng cho các mô hình Dân vận khéo và tổ tự quản trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học năm 2020

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền phường Nguyễn Thái Học đã tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương và khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến, mô hình “dân vận khéo” và mô hình “Tổ tự quản” trên địa bàn phường năm 2020. Trong đó, có 10 mô hình  “tổ tự quản “, 9 mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính Trị được khen thưởng.

 

Thu Hồng - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố)