► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ Thành phố Yên Bái khóa XX nhiệm kỳ 2020- 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 29 mở rộng

Ngày xuất bản: 13/04/2023 2:47:00 CH

Sáng ngày 13/4/2023, Đảng bộ Thành phố Yên Bái khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 29 mở rộng. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Trưởng các phòng, ban, đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 29 mở rộng

Trong 3 tháng quý I/2023, Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất CN-TTCN 3 tháng của thành phố đạt 1.237 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.823 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 26,8% kế hoạch. Trong 3 tháng, thành phố đã thành lập mới 20 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, thành lập 18 tổ hợp tác, đạt trên 51,4% kế hoạch, thu ngân sách 3 tháng đạt 164,2 tỷ đồng, bằng 18,2% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 788 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng đạt 340 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, thành phố đã triển khai 48 dự án, trong đó, có 45 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công tác chuyển đổi số cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, sự nghiệp văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, các vấn đề xã hội. Phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết của các cấp. Thực hiện tốt công tác nắm bắt định hướng tư tưởng, tập trung vào dư luận xã hội, hoạt động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số. Ban hành 8 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính Trị, chuyên đề năm 2023. Tổ chức 2 Hội nghị chuyên đề về biển đảo Hoàn thành việc tổng hợp kết quả đánh giá, phân xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022. Theo đó, Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy được Tỉnh ủy đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Quyết định chuyển 2 chi, Đảng bộ về trực thuộc Đảng bộ phường đó là: Đảng bộ công ty Cổ phần xây dựng Đường bộ 2 Yên Bái, và chi bộ công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Yên Bái. Trong 3 tháng, đã kết nạp 21 đảng viên mới, trao tặng huy hiệu Đảng cho 179 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được Đảng bộ thành phố quan tâm chú trọng, Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 3 đảng viên, Uy ban kiểm tra thành ủy thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên bằng hình thức: 1 trường hợp kỷ luật khiển trách, 2 trường hợp khai trừ ra khỏi Đảng. Đồng thời, tiếp nhận, phân loại và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm, triển khai thực hiện NQ 26 ngày  19/4/2018 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2016- 2020 định hướng đến năm 2025.Nghe báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai công tác giảm nghèo 3 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo năm 2023. Nghe các Tờ trình và các kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 116, ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy, thực hiện NQ số 18 của BCH trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghe kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 117 của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 19 của BCH trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 118 thực hiện NQ số 20 của BCH trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghe quán triệt, hướng dẫn số 99 ngày 20/3/2023, hướng dẫn thực hiện quy định số 85 ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên intenet, mạng xã hội. Nghe quán triệt, triển khai nội dung tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.… Đồng thời, nghe quán triệt triển khai một số văn bản, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh. Nghe báo cáo kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2023 của các Tổ công tác thực hiện Quyết định số 278 ngày 24/12/2020 của Thành ủy Yên Bái. Nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. Báo cáo tiến độ thực hiện các NQ, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra trên 10 ý kiến đóng góp cùng các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 29 mở rộng khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua Nhị quyết Hội nghị với những nội dung cụ thể, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong quý II và cả năm 2023.

 

 Thu Hồng - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)