► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đại hội Chi bộ Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày xuất bản: 19/05/2022 11:22:00 SA

Sáng ngày 19/5/2022, Chi bộ Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ Khối có 25 đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ được Đảng ủy chuẩn y Bí thư và 01 Phó Bí thư. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 07 đồng chí; trung cấp và tương đương 18 đồng chí; Về trình độ chuyên môn: Trên đại học 01 đồng chí (tỷ lệ 4%); Đại học có 24 đồng chí (tỷ lệ 96%).

 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố tặng hoa chúc mừng ra mắt Chi ủy Chi bộ Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2022-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chủ động lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Tỷ lệ đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng lên hàng năm. Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, năm 2020 và 2021 Chi bộ được xếp loại hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả, 4/6 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 đạt chỉ tiêu đề ra.

Tại Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025 với các chỉ tiêu: Triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên trong chi bộ; 100% đảng viên trong chi bộ tham gia dự sinh hoạt tại chi hội, chi đoàn cơ sở; 100% đảng viên hàng năm được phân xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ hàng năm đạt “Trong sạch vững mạnh”, Cơ quan Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm cơ quan được công nhận là “Đơn vị văn hoá"; 100% gia đình đảng viên trong Chi bộ đạt “Gia đình văn hoá"; 100% đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động đoàn thể, nhân đạo, từ thiện.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố đề nghị Chi bộ Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố Yên Bái cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, chương trình công tác của cơ quan.

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra đạt kết quả cao nhất. Thực hiện tốt mục tiêu mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ 2022-2025 là “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”. Cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; phát huy hơn nữa tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ để quần chúng noi theo.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu ra chi ủy chi bộ gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Đỗ Minh Huấn giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Thị Hải Yến giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2022-2025.

 

 

Thanh Lam - Thành đoàn Yên Bái