► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Ngày xuất bản: 06/08/2021 12:00:00 SA

 Xác định rõ tầm quan trọng, vai trò vị trí của công tác nắm bắt dư luận xã hội đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, Thành ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tham mưu chú trọng định hướng thông tin đối với nhân dân là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng trên địa bàn.

 

Quang cảnh một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Ngay từ đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với vai trò chức năng là cơ quan tham mưu, Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái đã xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch theo tháng, quý. Ra quyết định kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; đội ngũ tuyên truyền viên của các cơ quan, đơn vị và cộng tác viên dư luận xã hội xã, phường. Căn cứ vào định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, hằng tháng, hằng quý, Ban Tuyên giáo định hướng các nội dung cần nắm bắt dư luận xã hội. Chỉ đạo việc nắm dư luận xã hội đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn thông báo nhanh qua nhóm zalo, điện thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản. Duy trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, trong đó có công tác điều tra dư luận xã hội với các nội dung được dư luận nhân dân quan tâm như: công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, vấn đề quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng. Góp phần thực hiện tốt công tác lãnh đạo của Thành ủy, kịp thời có những định hướng, quyết sách chỉ đạo, quản lý, điều hành sát với thực tế, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngay trong tháng 7 vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2021 cho các đồng chí cán bộ, giảng viên Ban tuyên giáo Thành uỷ, Trung tâm chính trị thành phố, Trưởng ban tuyên giáo xã, phường và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thành phố. Ban Tuyên giáo đã mời đồng chí Chế Huy Ba - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái trực tiếp truyền đạt chuyên đề. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên còn được nghiên cứu, trao đổi chuyên đề: Dư luận xã hội và công tác tham mưu tổ chức điều tra, nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ nắm bắt, điều tra, xử lý và định hướng dư luận xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội, cũng như kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh khách quan trung thực các luồng ý kiến, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân về những vấn đề, sự kiện tại địa phương, trong nước và thế giới, đặc biệt là những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển của tỉnh; đề xuất các giải pháp và tham mưu định hướng kịp thời dư luận xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tăng cường vai trò tham mưu, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở thường xuyên nắm bắt diễn biến tư, tưởng, tâm trạng xã hội, nhất là những vấn đề được đề cạp qua báo chí, mạng xã hội, thông tin pahnr ánh từ cơ sở để kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, giai đoạn 2021-2025. Xây dựng Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24/3/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 27/4/2021 của Ban thường cụ Tỉnh ủy về nâng chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giai đoạn 2021-2025. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi, đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải nắm bắt dư luận xã hội để có biện pháp giải quyết kịp thời đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội; là đầu mối giúp cấp uỷ quản lý điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp UBND, các phòng, ban nắm bắt, cung cấp thông tin giải đáp, định hướng dư luận xã hội; nắm chắc diễn biến tư tưởng, các thông tin dư luận xã hội, kịp thời báo cáo BTV để xử lý, đặc biệt quan tâm đến những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm mới phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn. Chủ động dự báo nắm bắt dư luận xã hội thông qua hội nghị giao ban định kỳ, qua điều tra, khảo sát, từ các phương tiện thông tin đại chúng để giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận xã hội. Thường xuyên cung cấp thông tin theo chuyên đề nhằm giúp đội ngũ cộng tác viên kịp thời cập nhật thông tin, làm cơ sở cho quá trình hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh về khả năng, chất lượng công tác dự báo của đội ngũ làm công tác dư luận xã hội. Tham gia các cuộc điều tra xã hội học theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Khi cần thiết, tham mưu tiến hành điều tra thăm dò dư luận xã hội về một số vấn đề trong lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái