► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Công bố quyết định, triển khai Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 06/01/2023 4:27:00 CH

 Chiều ngày 05/01/2022, thành phố Yên Bái tổ chức công bố quyết định và triển khai Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái. Dự Hội nghị công bố có lãnh đạo các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo thành phố Yên Bái, các phòng, ban, đoàn thể, bí thư, chủ tịch UBND 15 xã, phường và 127 ông, bà là bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng thôn nhân dân.

 

Quang cảnh Hội nghị công bố Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái

Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt, ban hành tại Quyết định số 2647. Quy chế gồm 4 Chương, 17 Điều, với những nội dung chủ yếu quy định về định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan chung của thành phố. Quy định về kiến trúc mang bản sắc văn hóa dân tộc, quy định về kiến trúc đối với các loại hình công trình công cộng, hành chính, văn hóa thể thao, giáo dục, y tế, nhà ở riêng lẻ và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Quy định về bảo tồn các công trình có giá trị kiến trúc lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố. Nội dung chủ yếu định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, chi tiết cụ thể hóa các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành để phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Quy định về kiến trúc các loại hình và là cơ sở để quản lý lập quy hoạch, cấp phép xây dựng nhà ở và công trình trên địa bàn. Quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý kiển trúc trong đô thị, gồm các nguyên tắc chung, các nguyên tắc đối với khu vực đặc thù, các khu vực lập thiết kế đô thị riêng và các khu vực – tuyến phố ưu tiên chỉnh trang. Quy định danh mục các loại công trình phải tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc. Các quy định của Quy chế sẽ áp dụng cho toàn bộ các công trình, dự án đầu tư kể từ ngày Quy chế này được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2647 ngày 26/12/2022, nhằm tạo sự thống nhất về hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan của thành phố trong tương lai gần. Với mục tiêu quản lý cảnh quan đô thị, kiến trúc các công trình xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái.

Ngay sau Hội nghị công bố quyết định và triển khai Quy chế quản lý kiến trúc đô thị này, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức tập huấn cho 100% đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng của thành phố và các xã, phường. Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của Quy chế, lấy đội ngũ 127 ông, bà là bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng thôn nhân dân là nòng cốt. Thành phố cũng tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái