► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác dư luận xã hội năm 2021

Ngày xuất bản: 13/07/2021 10:18:00 CH

 Chiều ngày 13/7/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái, phố hợp với Trung tâm Chính trị thành phố mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2021 cho các báo cáo viên cơ sở trực thuộc. Dự và trực tiếp truyền đạt tới các báo cáo viên cơ sở có đồng chí Chế Huy Ba – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Hà Thị Sinh - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, giảng viên Ban Truyên giáo Thành ủy và Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo xã, phường, cộng tác viên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố.

 

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2021

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập 02 chuyên đề: Dư luận xã hội và công tác tham mưu tổ chức điều tra, nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội và công tác dư luận xã hội.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên cơ sở được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ nắm bắt, điều tra, xử lý và định hướng dư luận xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội, cũng như kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ảnh khách quan trung thực các luồng ý kiến, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân về những vấn đề, sự kiện tại địa phương, trong nước và thế giới, đặc biệt là những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển của tỉnh; đề xuất các giải pháp và tham gia định hướng, điều tra dư luận xã hội…trên địa bàn.

 

Đào Hạnh - Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái