► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố tổ chức buổi đối thoại, vận động thu hồi đất tại xã Văn Phú thực hiện công trình Cầu Giới Phiên

Ngày xuất bản: 02/12/2022 10:32:00 SA

 Sáng ngày 02/12/2022, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố tổ chức buổi đối thoại, vận động đối với ông Hoàng Việt Hùng và bà Lê Thị Thịnh thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công trình Cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, địa điểm xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chấp hành Quyết định thu hồi đất, tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất đã bị thu hồi cho chủ đầu tư để thi công công trình. Đồng chí Trần Việt Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban cưỡng chế thu hồi đất thành phố chủ trì buổi đối thoại.

 

Quang cảnh buổi đối thoại

Trước đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 4616/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Hoàng Việt Hùng và bà Lê Thị Thịnh tại thửa đất số 722, 724 thuộc mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thu hồi đất số 116(1)-2021 và thửa đất số 8 thuộc mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thu hồi đất số 116(2)-2021 thuộc công trình Cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Địa điểm xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Do ông Hoàng Việt Hùng và bà Lê Thị Thịnh không tự nguyện chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Lãnh đạo UBND xã Văn Phú thông qua các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất, quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đại diện hộ gia đình ông Hoàng Việt Hùng, bà Lê Thị Thịnh bày tỏ nguyện vọng của gia đình. Gia đình nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có chủ trương giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện công trình Cầu Giới Phiên. Tuy nhiên do quá trình thực hiện công trình, chủ đầu tư chậm trễ trong việc bố trí tái định cư; gia đình mong muốn được hỗ trợ ảnh hưởng quá trình thi công ô nhiễm tiếng ồn, bụi, nguồn nước sinh hoạt làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Gia đình mong muốn được bố trí thêm xuất đất tái định cư cho 2 con trai cùng chung hộ khẩu đang sinh sống, làm việc ở nơi khác gia đình mong muốn được hỗ trợ theo quy định mới…

 Các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của gia đình được lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cùng chủ đầu tư trực tiếp trao đổi và trả lời, giải thích rõ ràng theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Qua vận động, đối thoại, gia đình nhất trí bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công công trình.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Trần Việt Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố khẳng định các ý kiến, kiến nghị của gia đình đã được các phòng, ban chuyên môn trả lời đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng giao cho Ban Quản lý dự án phối hợp với xã, Trung tâm phát triển quỹ đất xuống gia đình cắm phạm  vi ranh giới thi công đối với thửa đất nông nghiệp, trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn cho người, phương tiện đi lại. Giao cho chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công phần khoan mố cầu tối đa đến 20 h hằng ngày để không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân….

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)