► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo và Tuyên giáo 9 tháng năm 2021

Ngày xuất bản: 15/10/2021 9:16:00 CH

 Chiều ngày 15/10/2021, Ban Tuyên giao Thành ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo và tuyên giáo 9 tháng năm 2021. Đồng chí Hà Thị Sinh, ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối Khoa giáo; Trưởng ban tuyên giáo các xã, phường; lãnh đạo, chuyên viên, báo cáo viên, giảng viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị.

 Trong 9 tháng năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các nhiệm vụ chuyên môn của ngành dọc cấp trên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác khoa giáo; tham mưu chỉ đạo sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị về công tác khoa giáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm. Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác khoa giáo. Kết quả đạt được trong các ngành, lĩnh vực khoa giáo đạt được những kết quả nổi bật góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của thành phố.

Các đơn vị thuộc khối khoa giáo đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo tại đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác khoa giáo; tham mưu cho Thành ủy ban hành các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực công tác khoa giáo để cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới, sáng tạo thông qua hội nghị báo cáo viên; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, trên trang fanpage “Hoa Dướng Dương thành phố”. Phối hợp với các cơ quan trong khối duy trì biên tập tài liệu chuyên đề hằng tháng, nội dung tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai lũ lụt, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác bảo hiểm y tế, công tác giáo dục- đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội… Qua đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Tham mưu tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết, Đề án, chỉ thị của tỉnh, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực khoa giáo với trên 47.000 lượt thi. Thông qua cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là hình thức tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, người dự thi nhận thức sâu sắc và thấm nhuần quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các chủ trương, định hướng trên từng lĩnh vực trong công tác khoa giáo.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu giúp Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời tham mưu chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả, khó khăn, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác khoa giáo thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban đã nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác tuyên giáo. Thảo luận, lựa chọn, xây dựng các mô hình, nội dung đột phá trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, Thành ủy về lĩnh vực Tuyên giáo.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)