► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ngày xuất bản: 29/10/2021 11:15:00 SA

Chiều ngày 28/10/2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Xuân Tùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND các xã, phường và lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng/2021, bám sát chỉ đạo của cấp uỷ, Chính quyền các cấp và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Yên Bái (sau đây gọi tắt là Ban Đại diện) đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được cấp trên giao, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban đại diện. Trong 9 tháng đầu năm có 19/24 thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm tra được 09 lượt xã, phường, 56 lượt Tổ TK&VV, 280 hộ vay vốn. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở; đồng thời, cũng cho thấy được sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

 

Ông Ngô Kim Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phúc phát biểu tại Hội nghị

Đến 30/9/2021, tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn đạt 141.606 triệu đồng, tăng 15.664 triệu đồng so với đầu năm. Công tác giao dịch lưu động tiếp tục được NHCSXH tỉnh quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định tại 15/15 xã, phường trên địa bàn thành phố và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các thông tin về hoạt động tín dụng chính sách được cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ tại Điểm giao dịch xã để phục vụ cho nhân dân trong việc tìm hiểu, khai thác các thông tin về chính sách tín dụng ưu đãi cũng như việc kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp.

 

Ông Nguyễn Xuân Thuận - Chủ tịch Hội CCB thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề còn tồn tại như: Công tác rà soát nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng chính sách tại một số nơi chưa sát với nhu cầu thực tế của nhân dân nên có thời điểm vốn được giao tồn đọng không được giải ngân kịp thời; có địa phương các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú hầu hết không biết thông tin địa chỉ để đôn đốc thu hồi; công tác củng cố kiện toàn tổ TK&VV một số nơi thực hiện chưa triệt để,…

 

Ông Trần Xuân Tùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố yêu cầu các xã, phường, các hội, đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo của Ban đại diện đối với hoạt động tín dụng chính sách, gắn với mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững của thành phố cũng như ở từng xã, phường, thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát của Ban đại diện theo kế hoạch và địa bàn đã phân công.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố phát biểu kết luận Hội nghị

Yêu cầu Ban đại diện tích cực tham mưu đề xuất với Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đưa vào Nghị quyết của HĐND, hàng năm trích một phần vốn ngân sách thành phố uỷ thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm. Rà soát các Tổ TK&VV có quy mô hoạt động nhỏ, số hộ ít, dư nợ thấp, nợ quá hạn cao để tham mưu cho chính quyền địa phương có biện pháp củng cố phù hợp; có biện pháp xử lý thu hồi nợ đối với những hộ vay chây ỳ, rà soát, thu thập thông tin các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú để liên hệ đôn đốc trả nợ; hướng dẫn và xử lý kịp thời các món nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan. Đối với UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo triển khai và quản lý tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách; đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và giải ngân vốn tín dụng theo kế hoạch được giao; kiên quyết xử lý các trường hợp nợ quá hạn, nợ chây ỳ để thu hồi vốn cho Nhà nước.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)