► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ban Chỉ đạo 35 của thành phố tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày xuất bản: 01/09/2021 5:41:00 SA

 Ngày 31/8/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2021.

 

Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dự và phát biểu khai mạc đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị nhấn mạnh: “Hiện nay trước những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình thế giới, khu vực. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ song có cả những khó khăn thách thức mới, đan xen những quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.

Trong thời gian ½ ngày các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 của thành phố và cơ sở sẽ được trao đổi 3 chuyên đề bao gồm. Chuyên đề:  Kỹ năng sử dụng mạng xã hội; chuyên đề:  nghiệp vụ công tác Ban Chỉ đạo 35 và chuyên đề: kỹ năng viết bài. Đây là những chuyên đề quan trọng và cần thiết nhằm cung cấp cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản và thiết thực để thực hiện nhiệm vụ.  Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 đã được trang bị, cập nhật những nội dung thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và thực trạng của thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin có quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Định hướng chia sẻ các thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố.

 

Đức Minh - Trung tâm TT-VH thành phố Yên Bái