► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Bà con nông dân thành phố tích cực thu hoạch lúa Đông Xuân

Ngày xuất bản: 25/05/2021 10:11:00 CH

 Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân thành phố đang khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân 2020-2021.

 

Bà con nông dân xã Văn Phú thu hoạch lúa Đông Xuân

Vụ Đông Xuân 2020-2021, bà con nông dân thành phố Yên Bái gieo cấy trên 300 ha lúa nước. Với cơ cấu 70% lúa lai  với các giống Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Hà Phát 3, HT1, Thiên ưu 8 và 30% lúa thuần, gồm các loại giống HT1, Chiêm Hương, TH3-3, Nghi Hương. Mặc dù thời tiết đầu vụ có những ảnh hưởng bất lợi cho cây lúa song nhờ sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố cùng sự chủ động thăm đồng, chăm sóc của bà con nông dân tình hình sâu bệnh hại đều ở ngưỡng nhẹ, không ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng.

 

Máy gặt đập liên hoàn thu hoạch lúa tại phường Hợp Minh

Thời điểm này, thời tiết thường có diễn biến bất thường như mưa lớn, gió bão gây đổ lúa làm ảnh hưởng đến năng suất, vì vậy các xã, phường tích cực chỉ đạo bà con nông dân tiến hành thu hoạch lúa Đông Xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, lúa chín khoảng 80-90% là tiến hành gặt. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân.

 

Xếp lúa lên xe

Theo dự đoán, năng suất, sản lượng lúa Đông Xuân năm nay cao hơn so với vụ Đông Xuân năm trước. Đến thời điểm này, diện tích lúa đã thu hoạch chiếm khoảng 70%. Dự ước, năng suất lúa Đông Xuân đạt 50,3 tạ/ha.  Bà con nông dân sử dụng máy gặt đập liên hoàn vào sử dụng đã giúp cho việc thu hoạch lúa được nhanh chóng và thuận tiện hơn.Cùng với thu hoạch lúa Đông Xuân, bà con nông dân còn tích cực làm đất, chuẩn bị các điều kiện về giống, nguồn nước để gieo cấy lúa vụ mùa trong khung lịch thời vụ tốt nhất.

 

Việt Hà - Trung tâm TT-VH thành phố