► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Âu Lâu đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

Ngày xuất bản: 15/01/2022 10:05:00 SA

 Những ngày này mặc dù thời tiết se lạnh, nhưng các hộ nông dân trên địa bàn xã Âu Lâu đã tích cực xuống đồng tập trung làm đất, chuẩn bị vật tư nông nghiệp tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ Đông Xuân 2021-2022 đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu giống theo thông báo số 2588/TB-UBND ngày 15/12/2021 của UBND thành phố Yên Bái.

 

Nông dân xã Âu Lâu gieo mạ sản xuất vụ Đông Xuân

Theo kế hoạch vụ đông xuân năm nay, xã Âu Lâu đưa vào sản xuất 52 ha lúa theo kế hoạch trong đó sử dụng giống lúa lai như: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, N.ưu 69, N.ưu 89, MHC2, LP1601, 27P53, TH 3-4.... để gieo trồng dự kiến chiếm khoảng 40% diện tích. Bố trí các giống lúa thuần có chất lượng, tiềm năng năng suất như: Hương chiêm, Thiên ưu 8; HT1, Hà phát 3; VNR 20; VNR88; Hương Bình; TBR 225… dự kiến chiếm khoảng 60 % diện tích. Cây rau các loại với diện tích 17 ha; Cây ngô vụ Xuân với diện tích 18 ha; cây sắn với 10 ha và các loại cây đậu đỗ các loại....

Nhằm đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đã đề, hiện nay các hộ nông dân trên địa bàn xã Âu Lâu đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, tiến hành làm đất, gieo mạ để triển khai gieo cấy lúa và trồng các loại rau màu các loại vụ Đông xuân.

Để vụ sản xuất Đông xuân 2021-2022 đạt kết quả cao, UBND xã Âu Lâu đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái, phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên đi kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc nông dân xuống đồng vệ sinh đồng ruộng, huy động phương tiện làm đất và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho gieo cấy lúa, hướng dẫn gieo ươm, trồng và chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu giống, diện tích, năng suất, sản lượng theo kế hoạch.

 

Đỗ Lý - Trung tâm DVHTPTNN thành phố Yên Bái