► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Âu Lâu chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa cuối vụ mùa

Ngày xuất bản: 27/08/2021 11:15:00 SA

 Từ đầu vụ đến nay, lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh và mức độ sâu bệnh gây hại cũng giảm hơn so với vụ mùa năm trước. Điều này ngoài những yếu tố thuận lợi từ thiên nhiên, thời tiết còn do sự chủ động và tích cực của cán bộ chuyên môn và nông dân trong công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại.

Nông dân Âu Lâu chủ động trong phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa

Từ đầu vụ mùa năm 2021, nhờ áp dụng theo đúng hướng dẫn về cơ cấu giống thích hợp trong sản xuất vụ mùa là tiền đề cơ bản để hầu hết các hộ nông dân sản xuất lúa trên địa bàn xã Âu Lâu vừa tăng năng suất, chất lượng, vừa kháng được một số loại sâu bệnh gây hại như: bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ… Việc áp dụng các biện pháp chăm sóc như bón phân cân đối, điều tiết nước tưới hợp lý đã góp phần làm hạn chế khả năng phát sinh và gây hại của sâu bệnh. Nhiều loại sâu bệnh như: khô vằn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ… chủ yếu gây hại và gây hại mạnh trên các diện tích lúa xanh tốt, bón phân không cân đối, bón thừa đạm. Chính vì vậy, trong những năm qua UBND xã Âu Lâu phối hợp với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp chỉ đạo cán bộ chuyên môn đã tăng cường tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, trong đó đặc biệt lưu ý đến khâu chăm bón cho lúa, khuyến cáo hộ nông dân cần áp dụng các biện pháp bón phân như: nặng đầu nhẹ cuối, bón phân căn cứ theo bảng so màu lá lúa, bón các loại phân bón tổng hợp, hạn chế bón phân bón đơn…

Trên cây trồng, nhất là cây lúa, trong quá trình sinh trưởng, phát triển không thể tránh khỏi việc nhiễm sâu bệnh. Tuy nhiên, việc phòng trừ sâu bệnh chỉ được đặt ra khi sâu bệnh đến ngưỡng phải phòng trừ, tức là với mật độ hoặc tỷ lệ hại đó sẽ ảnh hưởng tới năng suất và thu nhập của người nông dân. Theo khuyến cáo của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp: “Với mỗi loại sâu bệnh và tại mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, có những khuyến cáo riêng. Thông thường để bảo vệ cây lúa thì không nhất thiết là cứ phải tiêu diệt hết sâu bệnh, vì như vậy cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt hết thiên địch có lợi, sẽ tạo nguy cơ bùng phát các loại dịch hại mới. Thêm nữa nếu làm như vậy sẽ rất tốn kém tiền của và làm ảnh hưởng đến môi trường sống”.

 

Cánh đồng lúa vụ mùa Âu Lâu đang trong giai đoạn trỗ bông

Để phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa hiệu quả, UBND xã Âu Lâu đã căn cứ vào dự báo sâu bệnh hại hàng tháng của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chỉ đạo cán bộ chuyên môn tích cực hướng dẫn nông dân tăng cường bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình phát sinh phát triển của sâu bệnh để xem xét thời gian phát sinh gây hại và thời điểm phòng trừ thích hợp. Ví dụ như đối với các loại sâu như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân… thì nên phòng trừ khi sâu ở tuổi 1 – 2; đối với bọ rầy nên phòng trừ khi còn là rầy cám; đối với bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá – đốm sọc vi khuẩn… nên phòng trừ sớm khi bệnh mới xuất hiện… Đồng thời hướng dẫn nông dân lựa chọn bộ thuốc phù hợp cho loại sâu bệnh cần phòng trừ và phải áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là sử dụng: Đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách.

“3 tháng trông cây không bằng một ngày trông quả”. Hiện trên các cánh đồng lúa xã Âu Lâu, cây lúa chủ yếu đang trong giai đoạn làm đòng – trổ bông. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng lúa gạo. Theo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, từ nay đến cuối vụ, các loại sâu bệnh cần chú ý là sâu đục thân 2 chấm, bọ rầy lứa 6 và lứa 7. Ngoài ra còn có bệnh vàng lá – đốm sọc vi khuẩn, bệnh đen lép hạt… Vì vậy, để bảo đảm có một vụ lúa mùa thắng lợi trong điều kiện diễn biến sâu bệnh từ nay đến cuối vụ còn rất phức tạp và khó lường. UBND xã Âu Lâu phối hợp với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp chỉ đạo cán bộ chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn người nông dân cần chủ động, tích cực bám sát đồng ruộng để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

 

Đỗ Lý - Trung tâm DVHTPT nông nghiệp thành phố.