► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

3 năm liên tục thành phố Yên Bái dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Ngày xuất bản: 17/06/2022 2:34:00 CH

 Vừa qua, UBND tỉnh đã công bố Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021. Theo đánh giá chấm điểm, kết quả xếp hạng, thành phố Yên Bái xếp thứ nhất trong khối các huyện thị xã, thành phố.

 

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 dựa trên đánh giá điểm tài liệu kiểm chứng, đánh giá tác động của CCHC, điểm chỉ số hài lòng thông qua điều tra xã hội học. Kết quả điểm tài liệu kiểm chứng thành phố được 62.88 điểm, đánh giá tác động của CCHC qua phiếu điều tra xã hội học đạt 24.42 điểm, điểm chỉ số hài lòng đạt 8.135 điểm, tổng điểm là 95.44 điểm, đạt tỷ lệ 95,44% cao nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố. Đây là năm thứ 3 liên tiếp từ 2019 đến 2021 thành phố Yên Bái là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính khối huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Cũng qua công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2021. Trong khối các huyện, thị xã, thành phố, thành phố Yên Bái xếp thứ nhất. Đây là năm thứ 2 liên tiếp thành phố Yên Bái dẫn đầu về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả khẳng định sự nỗ lực của chính quyền thành phố trong công tác CCHC từ chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính… Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính, tiếp tục có những đột phá trong CCHC nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

 

Việt Hà - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái