► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt I năm 2021

Ngày xuất bản: 20/01/2021 2:56:00 CH

 

 Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt I năm 2021

Sáng ngày 20/01/2021, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố diễn ra buổi Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Đợt I, năm 2021 cho gần 80 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Dự và phát biểu khai giảng lớp học có đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố.

Trong thời gian theo học, các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng...

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho các học viên đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập để nắm chắc kiến thức, giữ vững tư tưởng chính trị, kiên trì, vững vàng với mục tiêu phấn đấu, tích cực học hỏi ...tạo cơ sở cho việc xây dựng cơ sở cho việc phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đào Hạnh - Ban Tuyên giáo Thành ủy