► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12
Ngày xuất bản: 09/12/2021 2:30:10 CH

 Chiều ngày 08/12/2021, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 trực tuyến với UBND các xã, phường và các phòng, ban chuyên môn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 11 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu UBND thành phố

Trong tháng 11 năm 2021, thành phố Yên Bái mặc dù dịch bệnh Covid- 19 bùng phát nhưng thành phố đã vừa khoanh vùng giập dịch đạt hiệu quả, vừa tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút các chỉ tiêu KT- XH. Theo đó, đến hết tháng 11 đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động số 25 của Thành ủy và các mục tiêu theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy cũng cơ bản hoàn thành. Trên lĩnh vực kinh tế, Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 15 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Trong sản xuất NLN, giá trị sản phẩm trên một ha diện tích đất canh tác đạt 141,5 triệu đồng/ha, bằng trên 103% KH; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4 nghìn tấn, bằng 105,5% KH; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 12.502 tấn, bằng trên 127,6% KH tỉnh và bằng 100% KH thành phố. Các dự án phát triển kinh tế được chú trọng triển khai. Đến nay, 1 sản phẩm Chè Bát Tiên Minh Bảo đã được đánh giá xếp hạng OCOP 3 sao, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 3 sảo với 3 sản phẩm và nâng hạng 4 sao đối với sản phẩm Miến đao Giới Phiên. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo tích cực. Trong 11 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 4.102 tỷ đồng, tăng 6,93% so với cùng kỳ năm 2020; Doanh thu bán buôn hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 13.478 tỷ đồng, bằng 91,5% KH. Thu ngân sách đạt 633,6 tỷ đồng, bằng 100,8%KH. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.543 tỷ đồng, tăng gần trên 16% so với cùng kỳ và bằng trên 100% KH; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn giải ngân XDCB đạt trên 74% KH vốn thực nhận. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân được chú trọng. Cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh. Công tác VH-XH được quan tâm, chăm lo, trên địa bàn có 3.522 lao động được giải quyết và ổn định việc làm, bằng 105% KH; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo sau rà soát còn 1,18%, cận nghèo còn 0,71%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững được tăng cường.

 

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu UBND xã, phường

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid- 19 tiếp tục diễn biến phức tạp tác động đến đời sống nhân dân, SXKD trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu, du lịch; giải quyết việc làm cho lao động. Vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

 

Tại điểm cầu UBND phường Đồng Tâm

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, các đại biểu xã, phường và các phòng ban chuyên môn của thành phố đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, kiến nghị, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, trong tháng 12, thành phố sẽ tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng khống chế dịch bệnh trên địa bàn. Rà soát các nhiệm vụ còn lại, tăng tốc thực hiện hiệu quả nhằm hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Trong đó phấn đấu thu ngân sách đạt 728,8 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng các công trình, đặc biệt là 10 công trình trọng điểm; giải ngân kịp thời các công trình đủ điều kiện, đam rbaor tỷ lệ giải ngân đạt 100% KH vốn giao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, san tạo mặt bằng. Tiếp tục đảm bảo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid- 19. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại của công dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, QP-AN đảm bảo, trong đó tập trung thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022. Chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 4- HĐND thành phố. Hoàn thành các kế hoạch phát triển KT- XH, dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư công năm 2022…

                                                   

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)