► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng kết công tác Mặt trận năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày xuất bản: 15/01/2022 11:50:35 SA

 Chiều ngày 14/01/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí Phùng Quang Huy, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; Trần Phượng, phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trưởng các đoàn thể thành phố; chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ được mở rộng tới toàn thể các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Trong đó, đã tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ủng hộ vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 được trên 1.277 triệu đồng; triển khai thực hiện nghiêm túc 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; triển khai và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Kế hoạch hành động số 25, ngày 25/12/2020 của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban MTTQ các cấp.

 

Các đại biểu MTTQ cơ sở tích cực tham gia thảo luận tại Hội nghị

Nổi bật là tiếp tục xây dựng, thực hiện mô hình tự quản ở 127 thôn, tổ trên địa bàn và đã có 130 tổ đạt tiêu chí tổ tự quản tiêu biểu, bằng 44,8%, vượt 9,8% kế hoạch Thành ủy giao. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã kết nạp mới 2.015 đoàn viên, hội viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Chủ trì vận động nguồn lực  đầu tư xây dựng 04 nhà Đại đoàn kết tại các xã, phường. Tuyên truyền, vận động thành lâp mới 4 tổ hợp tác, bằng 133% kế hoạch. Vận động quyên góp, ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trên 253 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch; Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường trên 491 triệu đồng.

 

Đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ thành phố còn kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ 59 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố với tổng số tiền ủng hộ gần 166 triệu đồng để chi hỗ trợ thường xuyên và hỗ trợ lượng thực cho các hộ. Trong năm, Ủy ban MTTQ thành phố cũng chú trọng Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; Đẩy  mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân  dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đồng thời,  phát huy vai trò của MTTQ trong việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ thành phố đến cơ sở...

 

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Ủy ban MTTQ thành phố

Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ thành phố thời gian qua vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác nắm bắt, thông tin, phản ánh tình hình nhân dân có thời điểm còn chưa kịp thời. Một số thành viên của Ủy ban MTTQ còn chưa nhiệt tình, năng động nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân. Công tác phối hợp xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động một số mô hình tự quản còn hạn chế...

 

Thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ sở

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những kiến nghị, giải pháp cũng như trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động công tác mặt trận tại địa phương, cơ sở. Hội nghị cũng thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 với 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, tăng cường sự phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ các cấp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nắm chắc tình hình nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các nghi lễ tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ MTTQ từ thành phố tới cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH TW Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và trong công tác Mặt trận năm 2021 đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thành phố khen thưởng.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát động và ký kết giao ước thi đua trong khối Mặt trận năm 2022.

 

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)