► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Ngày xuất bản: 21/07/2022 2:35:45 CH

Sáng 21/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm  Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Dự Hội nghị tại Hội trường Thành ủy có đồng chí Đỗ Đức Minh - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí UV BCH Đảng bộ; trưởng, phó các phòng, ban đơn vị; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc…. Tại các xã, phường: các đồng chí UV BCH Đảng bộ xã, phường, Bí thư, Phó Bí thư các chi  bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, toàn thể cán bộ, công chức xã, phường; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố nghỉ hưu trên địa bàn.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được quán triệt, học tập 04 chuyên đề: một là, Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; hai là, Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; ba là: Nghị quyết số 20 về “ Tiếp tục đổi mới, phat triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; bốn là: số 51/TLHN về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII, tại Hội trường Thành ủy Yên Bái.

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ 21/7-22/7/2022).

 

Đào Hạnh - Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái