► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái làm việc với đơn vị tư vấn quy hoạch của tỉnh
Ngày xuất bản: 16/03/2022 1:47:43 SA

 Sáng ngày 15/3/2022, tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố (IOC), thành phố đã tổ chức Hội nghị làm việc với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch của tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư, lãnh đạo 1 số phòng, ban chuyên môn thành phố, Chủ tịch UBND các xã phường và đơn vị tư vấn.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày khái quát báo cáo thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế- xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế thành phố Yên Bái thời 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở, phân tích đánh giá thực trạng và dự báo khả năng khai thác, sử dụng và bảo vệ các yếu tố, điều kiện đặc thù của thành phố như về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; tài nguyên nhân văn, du lịch; Đánh giá các điều kiện xã hội, các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của thành phố liên quan đến đặc điểm dân cư, lao động ngành nghề, tập tục…Đánh giá tổng hợp các tác động tích cực, những nguy cơ, thách thức và những tác động tiêu cực từ việc khai thác, sử dụng các yếu tố, điều kiện đặc thù đến phát triển của thành phố trong những năm tới. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian; thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, với tầm nhìn xây dựng phát triển thành phố theo hướng xanh, bản sắc, hài hòa và hạnh phúc, xứng tầm là đầu tàu, động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Báo cáo đã xác định và đưa ra quan điểm, lựa chọn phương án, mục tiêu, định hướng phát triển, phương án tổ chức, phân bổ không gian kinh tế xã hội; quan điểm tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tổng quát phát triển thành phố Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với từng lĩnh vực cụ thể.

 

Lãnh đạo Chi cục Thống kê thành phố phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo thuyết trình của đơn vị tư vấn, tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố và các phòng, ban đơn vị, các xã, phường đã tích cực tham gia thảo luận, rà soát đánh giá về thực trạng, từng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời phát biểu yêu cầu đơn vị tư vấn cần bổ sung đánh giá rõ thực trạng, các dự báo, phương án, kịch bản cụ thể chi tiết đảm bảo tính chiến lược phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên để đảm bảo báo cáo tư vấn được khoa học và có tầm nhìn chiến lược, phục vụ cho công tác quy hoạch lâu dài. Ngay sau Hội nghị này, thành phố tiếp tục yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND các xã, phường trên cơ sở lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn tiếp tục đánh giá mục tiêu tổng quát, dự báo tình hình để tham mưu cho đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo chính xác, khoa học để trình tỉnh và Trung ương xem xét quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh trong từng giai đoạn đã được phê duyệt.

 

Lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường thành phố phát biểu ý kiến

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)