► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái chấm điểm các công trình, phần việc
Ngày xuất bản: 18/03/2022 3:23:38 SA

Ngày 17/3/2022, đoàn công tác của thành phố Yên Bái tới kiểm tra, chấm điểm các công trình, phần việc năm 2021 ở các xã, phường.

 

Kiểm tra, chấm điểm tại phường Nguyễn Thái Học

Đoàn công tác của thành phố Yên Bái tiến hành kiểm tra, đánh giá các công trình, phần việc ở 7 địa phương, bao gồm: Các phường Nam Cường, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc, Hợp Minh và ở các xã Âu Lâu, Tuy Lộc, Giới Phiên. Trong đó tại phường Nguyễn Phúc là công trình tiểu công viên khu vực tổ dân phố Phúc An - Phúc Sơn, với tổng diện tích 500m2, hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 4/2021. Công trình có tổng giá trị xây dựng 550 triệu đồng, trong đó nguồn lực huy động xã hội hóa là 300 triệu đồng, phần ngân sách Nhà nước là 250 triệu đồng.

 

Kiểm tra, chấm điểm tại phường Nguyễn Phúc

Tại phường Hợp Minh là công trình xây dựng khuân viên cây xanh và sân chơi bãi tập, với diện tích trên 1.400 m2, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 575 triệu đồng, với nguồn lực xã hội hóa là 435 triệu đồng, ngân sách Nhà nước là 140 triệu đồng. Công trình xây dựng mở rộng, nâng cấp nhà văn hóa tổ 4 phường Nguyễn Thái Học có tổng diện tích xây dựng 300 m2, với tổng kinh phí xây dựng là 718 triệu đồng, trong đó nguồn lực xã hội hóa là 218 triệu đồng, nguồn ngân sách Nhà nước là 500 triệu đồng.

 

Kiểm tra, chấm điểm tại phường Nam Cường

Tại phường Nam Cường là công trình xây dựng khu vui chơi thể thao ở tổ dân phố Cường Bắc, với tổng diện tích 940 m2, với tổng kinh phí xây dựng là 650 triệu đồng, bao gồm nguồn xã hội hóa là 130 triệu đồng, và 11 ghế đá, 2 bàn đá, 11 cây xanh các loại cùng gần 400 ngày công lao động, nguồn lực Nhà nước là 520 triệu đồng.

Công trình xây dựng tiểu công viên thể thao, sửa chữa nhà văn hóa thôn Nước Mát, xã Âu Lâu có diện tích 200 m2, với tổng kinh phí 530 triệu đồng, với nguồn lực xã hội hóa là 300 triệu đồng, nguồn ngân sách Nhà nước là 230 triệu đồng.

 

Kiểm tra, chấm điểm tại xã Tuy Lộc

Tại xã Tuy Lộc là công trình xây dựng tiểu công viên san thể thao ở trung tâm xã, với diện tích xây dựng là 2.000 m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 1,3 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa là 123,4 triệu đồng, 20 tấn xi măng và 90 ngày công, nguồn lực Nhà nước là gần 1,2 tỷ đồng. Công trình xây dựng kè Ao Sen và các hạng mục phụ trợ Đình làng Đồng Thịnh, xã Giới Phiên có tổng diện tích 500 m2, với tổng kinh phí xây dựng 560 triệu đồng, trong đó nguồn lực xã hội hóa là 260 triệu đồng, nguồn ngân sách Nhà nước là 300 triệu đồng. 

 

Kiểm tra, chấm điểm tại xã Giới Phiên

Việc đánh giá căn cứ 7 nội dung, tiêu chí chấm, với tối đa thang điểm 100. Công trình, phần việc đủ điều kiện xét thưởng phải đạt từ 70 điểm trở lên và không có tiêu chí nào không đạt điểm; giải nhất đạt từ 90 điểm trở lên và sẽ lựa chọn số lượng, cơ cấu giải thưởng từ cao xuống thấp theo Kế hoạch số 114 ngày 10/3/2022 của Thành ủy Yên Bái.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái