► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phường Nguyễn Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2022
Ngày xuất bản: 01/07/2022 7:33:07 SA

Thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND thành phố về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sáng ngày 01/7/2022, phường Nguyễn Phúc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2022. 

 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Tham dự Hội nghị có Trưởng các ban, ngành đoàn thể phường, cán bộ các bộ phận chuyên môn, các ông, bà bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng phó các đoàn thể, thành viên tổ hòa giải cơ sở. Trong thời gian ½ ngày các đại biểu đã được bà Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND phường truyền đạt nội dung cơ bản về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Luật BHXH, BHYT; Cán bộ địa chính xây dựng phường phổ biến về một số văn bản của Nhà nước về đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường phổ biến, tuyên truyền về Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh cá nhân phục vụ chuyển đổi số; Tuyên truyền phổ biến một số nội dung chủ yếu của Luật Khiếu nại - Tố cáo, tiếp công dân, hòa giải cơ sở. Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp, hành chính Tư pháp; Hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuyên truyền mô hình hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công Quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt; công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn phường...

Thông qua tổ chức Hội nghị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của công dân, tạo sử chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội. Đây là hình thức nhằm đa dạng hóa việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyền truyền PBGDPL; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL phường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo sự kết hợp chăt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật.

 

Lê Hương - Đức Minh