► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kết quả mở lớp 6 tháng đầu năm và một số nội dung hoạt động của Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái năm 2022
Ngày xuất bản: 30/06/2022 9:01:46 SA

Thực hiện Đề án 05-ĐA/TU, ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; trọng tâm đối tượng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2021-2025 và Đề án số 01/ĐA-TU, ngày 29/4/2022 của Thành ủy Yên Bái về xây dựng Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái đạt chuẩn mức I, giai đoạn 2022-2025, ngay từ đầu năm Trung tâm Chính trị thành phố đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố cũng như Trường Chính trị tỉnh Yên Bái  lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và triển khai một số nội dung hoạt động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên năm 2022 của thành phố. Như mở các lớp bồi dưỡng chính trị, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cho cán bộ công chức, viên chức của thành phố.

 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao phần thưởng cho các học sinh xuất sắc của lớp học do Trung tâm mở

Để hiện thực hóa kế hoạch giao, Trung tâm Chính trị đã duy trì thực hiện tốt nền nếp và tích cực đổi mới việc tổ chức các hoạt động chuyên môn như: ban hành các văn bản mở lớp theo quy trình; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ký ban hành các văn bản thực hiện trong năm 2022; xây dựng các văn bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm theo Quyết định số 883-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo TW; xây dựng và hoàn thiện bộ đề kiểm tra các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; tham dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái với chủ đề Tầm nhìn mới về chủ nghĩa xã hội trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; lồng ghép tuyên truyền về lịch sử truyền thống Sân bay Yên Bái, các nội dung mang tính thời sự tại các lớp bồi dưỡng của Trung tâm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, chủ động phối hợp với: Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan, đơn vị của thành phố bắt tay triển khai kế hoạch mở lớp theo từng tháng, quý. Cụ thể, 6 tháng đầu năm Trung tâm Chính trị thành phố đã mở được 09 lớp với 564 học viên theo học, đạt 50% kế hoạch năm, đó là: Trung tâm đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Khóa IV) năm 2022 cho 80 học viên, 01 lớp Sơ cấp chính trị - hành chính cho 27 học viên; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố mở 03 lớp Bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối tượng 4  cho 237 học viên; phối hợp với các Ban Đảng của Thành ủy mở 01 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 38 học viên, 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 117 đảng viên mới; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể mở 01 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội cơ sở cho 65 học viên là hội viên, đoàn viên của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Đảng bộ thành phố giúp cho các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc và nắm vững nhiệm vụ chính trị của địa phương mình sau khi kết thúc khóa học trở về cơ sở vận dụng vào thực tiễn lao động, công tác của bản thân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Quang cảnh một lớp bồi dưỡng do Trung tâm mở

Có được kết quả đó là Trung tâm đã chủ động và kịp thời tham mưu cho Thành ủy ban hành kế hoạch số 128-KH/TU ngày 26/4/2022 về triển khai thực hiện Đề án 05 của Tỉnh ủy và Đề án số 01 của Thành ủy, trong đó tập trung xây dựng Trung tâm Chính trị thành phố theo hướng chuẩn hóa về đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị; đảm bảo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng gắn với tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập và công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của Trung tâm, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở theo tinh thần Kết luận số 66-KL/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư và Đề án số 05-ĐA/TU. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng báo cáo tự kiểm tra và các văn bản liên quan thực hiện Đề án 05. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố; triển khai kịp thời các văn bản của Thành ủy, UBND thành phố và các văn bản của các cấp tới toàn thể cán bộ Trung tâm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố. Lãnh đạo Trung tâm tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 278-QĐ/TU ngày 24/12/2020 của Thành ủy Yên Bái. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy; bộ phận kỹ thuật Công ty Viễn thông Yên Bái (VNPT) xây dựng câu hỏi và thực hiện các nội dung liên quan đến cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái giai đoạn 1945 - 2020... Tập thể lãnh đạo Trung tâm chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở rà soát nguồn, bố trí, sắp xếp mở các lớp học đảm bảo kế hoạch, làm tốt nhiệm vụ tổ chức, quản lý các lớp học: thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình mở lớp, đội ngũ ban cán sự lớp nhiệt tình, trách nhiệm, theo dõi, nắm bắt sát tình hình lớp học. Tổ chức phát động phong trào thi đua theo chủ đề phù hợp với từng lớp học, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng học tập; có tổng kết và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; Công tác giảng dạy được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy chế và theo phân phối chương trình, các tài liệu học tập được biên soạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như: chương trình đảng viên mới, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, có cập nhật kiến thức, chủ trương, văn bản mới; phát huy phương pháp giảng dạy tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng; nắm chắc đặc điểm đối tượng người học, liên hệ thực tiễn gắn với việc quán triệt tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp... 

Đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trao giấy chứng nhận kết quả học tập cho các học viên sau khi kết thúc khóa học.

Bên cạnh đó cán bộ, lãnh đạo cũng như các giảng viên của Trung tâm đã chủ động trong việc xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy (100% giảng viên của Trung tâm đều lên lớp truyền thụ cho học viên bằng phương pháp trình chiếu), cập nhật chương trình, nội dung mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập đảm bảo theo đúng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Công tác tổ chức, quản lý lớp được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình mở lớp, đội ngũ ban cán sự lớp nhiệt tình, trách nhiệm, theo dõi, nắm bắt sát tình hình lớp học; Đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm và yêu cầu học viên thực hiện tốt các quy định liên quan. Tổ chức phát động phong trào thi đua theo chủ đề phù hợp với từng lớp học, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng học tập; có tổng kết và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo Trung tâm đã cử 03 đồng chí giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên chuyên trách tham gia lớp bồi dưỡng về  công tác giáo dục lý luận chính trị; 15 đồng chí giảng viên kiêm nhiệm, báo cáo viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp soạn giảng và giảng dạy lý luận chính trị; 05 đồng chí giảng viên chuyên trách tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, và viết sách chuyên khảo; 02 đồng chí giảng viên chuyên trách tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Chủ nghĩa Mác – Lên, tư tưởng Hồ Chí Minh học tại trường Chính trị tỉnh. Nhờ đó, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, được đánh giá xếp loại khá; các lớp của Trung tâm mở từ đầu năm đến nay tỷ lệ học viên khá, giỏi trong từng lớp đều đạt từ 60% trở lên, có 7/7 lớp đạt danh hiệu “Lớp học tiên tiến”, 35/419 học viên đạt danh hiệu học viên xuất sắc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới là: việc lên kế hoạch mở lớp, chuẩn bị phương án cho những vẫn đề dễ ảnh hưởng đến công tác đào tạo như: dịch bệnh, thời tiết, phân tích chất lượng học viên...; chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với cấp ủy cơ sở và một số cơ quan liên quan trong việc rà soát nguồn cho các lớp của Trung tâm mở, để khi triệu tập học viên không gặp khó khăn do yếu tố không mong muốn để mở lớp đúng kế hoạch đề ra cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo xứng đáng là trung tâm đào tạo lực lượng cán bộ tốt nhất trong hệ thống cấp huyện của tỉnh nhà. Phấn đấu năm 2023, Trung tâm Chính trị thành phố đạt chuẩn mức I theo kế hoạch đề ra.

 

Đào Hạnh - Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái