► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày xuất bản: 17/12/2021 2:24:54 CH

 Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 16/12/2021, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XXI về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Trần Phượng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố. Lãnh đạo các ban của HĐND, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thành viên UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị giao kế hoạch Nhà nước năm 2022

Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch đã thông qua một số chỉ tiêu chính trong 3 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội gồm Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thành phố Yên Bái năm 2022; Nghị quyết về Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Yên Bái năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Yên Bái...Trong đó, Nghị quyết số 26 của HĐND thành phố ban hành đã cụ thể hóa 24 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành 31 chỉ tiêu. Trong đó lĩnh vực kinh tế 15 chỉ tiêu, lĩnh vực văn hóa xã hội có 12 chỉ tiêu, lĩnh vực môi trường có 4 chỉ tiêu và 5 nhóm, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trọng tâm để các phòng, ban đơn vị và các xã, phường triển khai thực hiện. Đối với dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022, phấn đấu ngân sách thu đạt 770 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 6.500 tỷ đồng.

Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch được giao các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao với các chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước được giao. Đồng thời đóng góp một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường cần tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với giải pháp cụ thể triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Đồng thời yêu cầu các phòng, ban đơn vị, các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, với tinh thần nỗ lực tối đa, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2021. Xây dựng kế hoạch đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và Văn hoá thành phố Yên Bái)