► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hiệu quả của dự án phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thịnh
Ngày xuất bản: 23/05/2022 1:40:15 CH

Triển khai dự án hỗ trợ phát triển kinh tế theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2009 đến nay, toàn xã Tân Thịnh có tổng số 215 dự án được triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực.

 

Đồng chí Trung Hải Sâm - Phó Chủ tịch UBND xã vận động hộ dân  tham gia dự án phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có tính quyết định trong việc nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, giúp địa phương thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Thịnh đã chú trọng triển khai tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố đến các hộ dân trên địa bàn. Các dự án tập trung hỗ trợ về cây, con giống như các dự án chăn nuôi gà thương phẩm, chăn nuôi lợn, dự án phát triển cây nghệ …

Các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế được triển khai trên cơ sở rà soát, tổng hợp ý kiến từ nhu cầu của người dân nên khi thực hiện nhận được sự đồng thuận cao và được người dân tích cực tham gia. Quá trình triển khai, UBND xã phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố thường xuyên cử cán bộ theo dõi hướng dẫn các hộ dân thực hiện dự án chăm sóc cây trồng, vật nuôi theo đúng kỹ thuật.

Các hộ sau khi tham gia thực hiện dự án đều tăng thu nhập đáng kể, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương, trong đó thúc đẩy được nhiều hoạt động liên kết theo nhóm sản xuất, từ đó hình thành nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, góp phần quan trọng phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn. Đặc biệt, thông qua các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, các sản phẩm chủ lực phát triển bền vững hơn, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo tại địa phương.

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm xã Tân Thịnh là một trong những dự án hiệu quả, đảm bảo tính bền vững. Được triển khai từ năm 2021 đến nay với quy mô chăn nuôi 30.000 con, 24 hộ tham gia, dự án giúp cho các gia đình có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Tính bền vững của dự án được khẳng định khi có sự liên kết với hợp tác xã, trong đó, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tân Thịnh tại địa phương đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các thương lái trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội. Đầu ra thuận lợi nên người dân càng yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả dự án đã được đầu tư.

 

Hay như dự án phát triển sản xuất cây nghệ được triển khai trên địa bàn cũng đã khẳng định được tính hiệu quả. Với 10ha diện tích cây nghệ được trồng tại 41 hộ gia đình tại thôn Trấn Ninh; người dân được tập huấn, hướng dẫn về cách trồng, chăm sóc nên năng suất, chất lượng đảm bảo. Hơn nữa, sản phẩm tinh bột nghệ đã tìm được chỗ đứng trên thị trường và ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm tinh bột nghệ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vào tháng 12/2021 và được Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tân Thịnh bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế đã và đang tạo ra sức lan tỏa lớn trong Nhân dân, giúp nhiều hộ dân tiếp cận được với những giống cây trồng, vật nuôi mới, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từ đó tăng giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là quy mô của một số ít dự án còn nhỏ lẻ, một số hộ dân vẫn giữ tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó, diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh phức tạp, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên trâu, bò... cũng đã ảnh hưởng nhiều đến việc duy trì và mở rộng quy mô của dự án.

Để duy trì, nhân rộng kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các dự án phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố, yêu cầu các hội đoàn thể quan tâm kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh có năng lực và nhu cầu liên kết sản xuất vùng nguyên liệu để ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn nhằm nâng cao tính ổn định bền vững các dự án.

 

Thanh Loan - Trung tâm DVHTPTNN thành phố Yên Bái