► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Có 1.109 bài viết tham gia cuộc thi tìm hiểu “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập” thành phố Yên Bái năm 2021.
Ngày xuất bản: 08/09/2021 7:34:22 SA

 Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập” thành phố Yên Bái năm 2021 vừa tổ chức chấm các bài viết tham gia cuộc thi.

 

Hội đồng chấm thi làm việc

Thực hiện kế hoạch của Hội khuyến học tỉnh về tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Khuyến học với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập” tỉnh Yên bái năm 2021. Ban Thường vụ Hội khuyến học thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến 15 hội khuyến học cơ sở, các đơn vị và các Ban Khuyến học trên địa bàn thành phố. Theo đó, sau một thời gian triển khai cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 1.109 bài thi của cán bộ hội viên ở 15 Hội Khuyến học cơ sở, các đơn vị và các ban khuyến học. Theo đánh giá ban đầu của Ban Tổ chức, phần lớn các bài thi đã lựa chọn và trả lời sát với các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Có những bài viết đã có đầu tư khá công phu về hình thức thể hiện, nội dung trình bày, kèm theo hình ảnh minh họa rất sinh động thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của người tham gia đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Có Hội Khuyến học cơ sở đã tuyên truyền, vận động được cán bộ, hội viên tham gia được nhiều bài thi có chất lượng và đặc biệt có cả hội viên đã hơn 70 tuổi vẫn trực tiếp viết tay và trình bày bài viết sạch đẹp, rõ ràng. Trên cơ sở các bài viết tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ chấm và trao 15 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi. Đồng thời lựa chọn bài thi có chất lượng, đạt giải cao tham gia cấp tỉnh.

Cuộc thi là đợt nghiên cứu, tìm hiểu sâu rộng trong đội ngũ cán bộ hội viên khuyến học và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội khuyến học trong xây dựng “ Xã hội học tập”. Qua đó, góp phần bồi dưỡng nghiệp vụ, lòng nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, hội viên quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội hội khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.  Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, qua đó nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)