► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Chốt kiểm dịch y tế liên ngành khu vực xã Văn Phú đi Hậu Bổng (giáp ranh tỉnh Phú Thọ) hoạt động hiệu quả
Ngày xuất bản: 24/07/2021 4:39:50 CH

 Thực hiện Công văn số 1675 ngày 18/7/2021 của UBND thành phố; Quyết định số 1812 ngày 18/7/2021 của UBND thành phố về việc thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại lối ra, vào thành phố. Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại khu vực xã Văn Phú đi Hậu Bổng (tỉnh Phú Thọ) đã duy trì hoạt động 24/24h với 3 kíp trực, mỗi kíp có 7 người bao gồm lực lượng y tế, công an, dân quân tự vệ.

 

Lực lượng làm việc tại chốt kiểm dịch

Tại chốt kiểm dịch, các lượng lượng phối hợp nhịp nhàng, dừng xe; kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, lịch trình di chuyển. Theo ghi nhận tất cả người điều khiển phương tiện giao thông và người đi cùng đều chấp hành tốt việc kiểm dịch. Người dân khi đi qua chốt kiểm dịch đều có ý thức hợp tác, khai báo y tế đầy đủ, thông tin chính xác lịch trình di chuyển, cung cấp số điện thoại, biển số xe.

 

Tiến hành đo thân nhiệt người ra vào địa bàn

 Đây là khu vực giáp ranh giữa thành phố Yên Bái với tỉnh Phú Thọ, lưu lượng người và phương tiện qua lại đây rất đông, đường lại bé. Thời gian phương tiện đi lại nhiều nhất tập trung vào gần sáng do người dân đi lại buôn bán, giao thương hàng hóa. Có những kíp trực kiểm soát gần 500 phương tiện, người dân ra vào địa bàn. Do vậy chốt kiểm dịch làm việc tại đây cũng gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng. Bên cạnh kiểm soát người, phương tiện ra vào thành phố, lực lượng trực tại chốt còn nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

 

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song lực lượng tham gia chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại khu vực xã Văn Phú đi Hậu Bổng giáp ranh tỉnh Phú Thọ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh không lây nhiễm vào địa bàn.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)