► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Chi bộ tổ dân phố số 7, phường Đồng Tâm tổ chức Đại hội đại biểu khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày xuất bản: 24/05/2022 3:08:22 CH

 Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy phường Đồng Tâm về chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, sáng ngày 24/5/2022, Chi bộ Tổ dân phố số 7, phường Đồng Tâm tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy khóa XIX

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Tổ dân phố số 7, phường Đồng Tâm đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với đảng viên. Kịp thời triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa thực hiện một cách nghiêm túc. Thực hiện hoàn thành 10/11 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Trong đó, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chi bộ tiếp tục duy trì mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về “Phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030”, Chi bộ đã tuyên truyền, vận động thêm 14 hộ tham gia kinh doanh, dịch vụ tăng 45% so với đầu nhiệm kỳ; Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, Chi bộ đã tuyên truyền đảng viên và nhân dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 80%; Kiện toàn Tổ vay vốn giúp cho 21 lượt người dân trong tổ được vay trên 1 tỷ đồng phát triển kinh tế. Đến nay Chi bộ có 70 đảng viên, trong đó có 21 đảng viên được miễn sinh hoạt, 1 đảng viên dự bị. Hàng năm Chi bộ đạt tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên đều nêu gương tốt. Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Tổ dân phố số 7 đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho đảng viên; vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

Lãnh đạo phường Đồng Tâm tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ Tổ dân phố số 7, phường Đồng Tâm, nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu Chi ủy khóa XIX, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ khóa mới. Đồng chí Lương Thị Tiến được bầu chức danh Bí thư Chi bộ khóa XIX. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tổ dân phố số 7, nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)