► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Về việc công bố các xã: Tân Thịnh, Văn Phú đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Ngày cập nhật: 12/11/2021 1:42:00 CH
Lượt đọc: 0

 Thực hiện công văn số 2918/UBND-KT ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Yên Bái về việc công bố các xã Tân Thịnh, Vưn Phú đủ điều kiện xét công nhân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Trang Thông tin điện tử thành phố Yên Bái đăng tải Dự thảo Báo cáo .

ContentFiles/FCKEditor/tongbientap/file/BaocaoNongthonmoi.pdf