► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo số 301/TB-TTPTQĐ ngày 10/11/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái về việc tìm chủ sử dụng đất tại Thôn Văn Quỳ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Ngày cập nhật: 12/11/2021 10:40:00 SA
Lượt đọc: 0

 THÔNG BÁO

Số 301/TB-TTPTQĐ ngày 10/11/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái

về việc tìm chủ sử dụng đất tại Thôn Văn Quỳ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 

            Căn cứ Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND thành phố Yên Bái; Thông báo thu hồi đất số 1987/TB-UBND ngày 07/12/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Các xuất tuyến Trạm biến áp 110kV Yên Bái 2. Địa điểm: xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình thực hiện kiểm đếm đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây trồng gắn liền với đất thu hồi và đất ảnh hưởng hành lang đường điện tại các thửa đất số 385 - CLN - 3,0m2 (thu hồi); thửa số 01 - CLN - 27,2m2; thửa số 03 - CLN - 0,8m2 (ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử dụng của đất) giáp ranh với thửa đất mang tên ông Nguyễn Văn Huấn, bà Đặng Thị Oanh, bà Nguyễn Thị Trọng. Địa điểm thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú để thực hiện dự án. Đến nay chủ sử dụng các thửa đất này không có mặt tại địa phương.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái thông báo ai là người đang quản lý sử dụng các thửa đất này đề nghị liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái để thực hiện công tác kiểm đếm đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây trồng theo quy định.

Dự kiến thời gian kiểm đếm: Từ ngày  19/11/2021 đến ngày 24/11/2021.

Kể từ ngày 25/11/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái không nhận được thông tin về chủ sử dụng đất của các thửa đất trên thì Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái sẽ phối hợp với UBND xã Văn Phú và Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện kiểm đếm vắng chủ theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái. Tổ 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Số điện thoại: 02163.812.166 hoặc liên hệ số điện thoại: 0912.476.701 (Gặp bà Nguyễn Thị Thanh Vân)  trong giờ hành chính./.

 

 ContentFiles/FCKEditor/tongbientap/file/301_TB_TTPTQD.pdf