► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 749/TB-UBND ngày 16/5/2023 - Thông báo kết quả chấm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 16/05/2023 4:33:00 CH
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Thông báo 1365/TB-UBND - Về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thời gian từ 07h15 sang 14h00; 24/9/2023.
  • Thông báo 13/TB-TCKH ngày 20/9/2023 -Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Chi cục Thi hành dân sự thành phố Yên Bái đã bàn giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Yên Bái
  • Thông báo 1363/TB-UBND - Về việc treo cờ tổ quốc (Từ ngày 21/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023).
  • Thông báo 114/TB-UBND của UBND tỉnh - Thông báo phân công chi tiết đầu mối thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm có liên quan trong tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II
  • Giấy mời: 14/GM-HĐND - 14h00; 19/9/2023 (Thứ Ba), Địa điểm: Trung tâm Điều hành thông minh IOC thành phố; Tổ chức Hội nghị khảo sát lại chất lượng của Thường trực Hội đồng nhân dân và công chức Văn phòng HĐND-UBND xã, phường.
  • 1-5 of 366<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >